Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Obras principais das literaturas galega e lusófona
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Os contidos desenvolvidos ó longo do cuadrimestre avaliaranse mediante un exame ó final do mesmo na data oficial da Facultade. O alumnado semipresencial tamén está obrigado a realizar estas probas de xeito presencial na mesma data. 70 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Traballo tutelado O discente preparará en grupo ou en solitario comentarios de texto e informacións concisas para seren expostas na aula. O alumnado semipresencial está obrigado a realizar estas probas vía telemática no prazo que se fixe. 15 CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Resolución de problemas As lecturas e comentarios realizados na aula, así como todas as lecturas que se vaian propondo, serán obxecto de avaliación.
O alumnado semipresencial está obrigado a realizar estas probas de xeito presencial na data oficial de exames da FFT.
15 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado, tanto presencial como non presencial, que se presente á segunda edición de actas; realizará unha proba por escrito (na data oficial, segundo o calendario da FFT) con contidos pertencentes a todo o temario, incluíndo:

1.- recoñecemento de textos,
2.- comentario de textos,
3.- preguntas curtas de resposta curta e
4.- preguntas longas para desenvolver.

En función do desenvolvemento do curso e da actividade desenvolvida por cada un dos discentes algún(s) destes apartados pode(n) non ser necesario(s).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000