Guia docente 2019_20
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Filosofía: Introdución ás ciencias humanas e sociais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Valórase a calidade das respostas aos exercicios propostos 25
CB1
CB2
CG9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT12
Presentación Cada estudante traballará un texto clásico da materia que terá que expor publicamente. 25
CB1
CB2
CB3
CB5
CG5
CG8
CE18
CE20
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Exame de preguntas de desenvolvemento Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas abertas sobre un tema. Os alumnos deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen sobre a materia nunha resposta extensa.
50
CB1
CB2
CB3
CB5
CG9
CE18
CT5
CT8
CT10
CT12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os estudantes están obrigados a asistir polo menos ao
80% das clases no caso de acollerse a avaliación continua. Se algún
motivo xustificado lles impide a asistencia regular, deberán advertilo no
seu momento ao responsable da materia. Neste último caso, procederase a unha avaliación mediante unha proba única final (na data que recolla o calendario de exames da FFT).

Os estudantes semipresenciais, para optar pola avaliación continua, deberán entregar un (1) traballo escrito baixo as pautas que o profesor indique.

Os que non aproben na "edición de actas" de decembro-xaneiro, terán que ser avaliados unicamente polo exame oficial de xullo.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000