Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
   Competencias de titulación
Código Descrición
CB2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CB3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CB4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CB5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
CB8 Destreza para a procura de información/documentación
CB9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
CB10 Capacidade de traballo en equipo
CB11 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
CB12 Posuír unha ampla cultura
CB15 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
CB16 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
CB17 Capacidade de tomar decisións
CB18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CB19 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
CB20 Facilidade para as relacións humanas
CB21 Rigor e seriedade no traballo
CB22 Destrezas de tradución
CB25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
CB26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
CB27 Capacidade de razoamento crítico
CB28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
CB29 Formación universitaria específica
CB32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
CB33 Dominio oral e escrito da lingua propia
CG1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
CG2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
CG3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
CG4 Resolución de problemas
CG5 Coñecementos de informática aplicada
CG6 Capacidade de xestión da información
CG7 Toma de decisións
CG8 Compromiso ético e deontolóxico
CG9 Razoamento crítico
CG10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
CG11 Habilidades nas relacións interpersoais
CG12 Traballo en equipo
CG13 Traballo nun contexto internacional
CG14 Motivación pola calidade
CG15 Aprendizaxe autónoma
CG16 Adaptación a novas situacións
CG17 Comprensión doutras culturas e costumes
CG18 Creatividade
CG19 Iniciativa e espírito emprendedor
CG22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
CG23 Capacidade de traballo individual
CG24 Deseño e administración de proxectos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000