Guia docente 2019_20
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Teranse en conta só para os estudantes que se acollan á avaliación continua. Valorarase a participación na resolución de problemas derivados da práctica da IS e a Tradución a vista así como a elaboración e enunciación de discursos nos distintos obradoiros temáticos.
Asi mesmo valorarase a entrega de análise e autoevaluación dos traballos realizados nas aulas.
15 CE1
CE4
CE17
CE18
CE20
CE21
CE22
CT1
CT4
CT6
CT7
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT16
CT17
CT18
CT22
CT23
Práctica de laboratorio A proba consistirá na interpretación simultánea -inversa e directa de dous discursos enunciados polo profesor, ou dun discurso e unha entrevista, será o propio *estudiantado quen escolla o tipo de proba que será avaliada. Cualificaranse os seguintes elementos:
-técnica: capacidade de escoita e produción coordinadas, toma de decisións e resolución dos problemas;
-expresión oral: calidade, corrección gramatical e léxica
- contido: coherencia intra e intertextual;
- produción: rexistro, fluidez, prosodia.

Para aprobar esta proba, será necesario aprobar ambas as partes .
85 CE1
CE4
CE17
CE18
CE20
CE21
CE22
CT1
CT4
CT6
CT7
CT9
CT14
CT18
CT22
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para poder optar á avaliación continua explicitada anteriormente será obrigatorio comunicalo nas
primeiras semanas de curso. Requírese asistencia regular.

É
imprescindible, ademais, obter un mínimo de 5 sobre 10  en cada unha das probas de interpretación para dar por aprobada a materia.

A data
oficial para a proba final tanto para o alumnado de avaliación contínua como
única será a data establecida no calendario de exames aprobado en Xunta de FFT

Tanto a avaliación única (para aqueles/os alumnos/as que renuncien á avaliación continua) como a segunda convocatoria consistirán nun exame de interpretación simultánea dun discurso da lingua B á lingua A, e outra dun discurso de A a B podendo substituír unha delas
por unha bilateral. No caso da avaliación única e da segunda
convocatoria será necesario ter aprobadas as dúas probas (cun
mínimo de 5/10) para aprobar a materia.


Convocatoria
extraordinaria de xullo. Realizarase o día do exame oficial. Os
criterios de cualificación serán os criterios aplicados para cualificar
a proba única realizada durante o exame oficial: unha interpretación
directa e unha inversa ou unha interpretación bilateral e unha inversa ou
directa
- contidos: coherencia intra e intertextual
- produción: expresión oral, rexistro, fluidez, prosodia.
-corrección gramátical e léxica do produto -do discurso interpretado.
Non terminar algunha frase significará automaticamente un suspenso. A porcentaxe da nota do exame é do 100% da mesma.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000