Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Teranse en conta só para os estudantes que se acollan á avaliación *contínua. Valorarase a participación na resolución de problemas derivados da práctica da *IS e a Tradución a vista así como a elaboración e *enunciación de discursos nos distintos talleres temáticos.
*Asi mesmo valorarase a entrega de análise e *autoevaluación dos traballos realizados nas aulas.
10 CE1
CE4
CE17
CE18
CE20
CE21
CE22
CT1
CT4
CT6
CT7
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT16
CT17
CT18
CT22
CT23
Obradoiro Teranse en conta só para a avaliación continua.
Avaliarase o contido, expresión e produción das conferencias e/ou presentacións temáticas
15
Práctica de laboratorio A proba consistirá na interpretación simultánea -inversa e directa de dous discursos enunciados polo profesor, ou dun discurso e unha entrevista, será o propio *estudiantado quen escolla o tipo de proba que será avaliada. Cualificaranse os seguintes elementos:
-técnica: capacidade de escoita e produción coordinadas, toma de decisións e resolución dos problemas;
-expresión oral: calidade, corrección gramatical e léxica
- contido: coherencia intra e intertextual;
- produción: rexistro, fluidez, prosodia.

Para aprobar esta proba, será necesario aprobar ambas as partes .
75


(40+35)
CE1
CE4
CE17
CE18
CE20
CE21
CE22
CT1
CT4
CT6
CT7
CT9
CT14
CT18
CT22
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1ª convocatoria (dic-ene). Las pruebas para la evaluación continua se celebrarán durante el período lectivo, en fechas acordadas por el profesorado y el *estudiantado que será publicadas en FAITIC.

Tanto la evaluación única de la 1ª convocatoria  como la segunda convocatoria ( ju- jul) consistirán
en una prueba de interpretación simultanea directa de un discurso en francés así como de una interpretación inversa o bilateral de un discurso en español y/o una entrevista o
intercambio de opiniones en ambas lenguas de la combinación.

La fecha
oficial para la pruebas de evaluación única o de segunda convocatorias serán aquellas señaladas por el centro

El porcentaje de la nota del
examen que recoge ambas pruebas directa e inversa es del 75% para aquellos que se acojan a la evaluación contínua y del 100% para los demás..
Los criterios de calificación
serán los referidos los señalados anteriormente

- contenidos: coherencia intra y intertextual
- producción: expresión oral, registro, fluidez, prosodia.
-corrección gramátical y léxica del producto -del discurso interpretado.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000