Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • Saber estar / ser
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • Saber estar / ser
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
 • saber
 • saber facer
CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE22 Destrezas de tradución
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT4 Resolución de problemas
 • saber
 • Saber estar / ser
CT6 Capacidade de xestión da información
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
 • Saber estar / ser
CT12 Traballo en equipo
 • Saber estar / ser
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
 • saber facer
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000