Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
   Bibliografía. Fontes de información

Libros de texto:

Certificate of Proficiency in English 5: Student’s Book with Answers. Cambridge University Press, 2011

Capel, Sharp, Sunderland et al., Objective Proficiency. Cambridge Univesity Press,  second edition, 2013. (Student's book)

Libro de obrigada lectura:

Auster, Paul, Brooklyn Follies

Artigos de prensa:

Washington Post:  www.washingtonpost.com

The Guardian:  www.guardian.co.uk

Bibliografía complementaria

Dicionarios:

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge University Press, 2008.

Collins Cobuild Advanced Dictionary. London: HarperCollins, 2009.

Collins English-Spanish, Spanish-English Dictionary. Barcelona: Random House Mondadori, 2008.

Gran Diccionario Oxford Español-Inglés, Inglés-Español. Oxford University Press, 2008

Hornby, Albert Sidney. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press, 2010.

Jones, Daniel. Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 2006.

Lee, Diana et al. Oxford Collocations Dictionary. Oxford University Press, 2008.

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Oxford: Macmillan, 2007.

 

Comprensión e expresión oral:

Craven, Miles. Real Listening & Speaking 4 (with answers). Cambridge University Press, 2008.

Preiss, Sherry. Northstar: Listening and Speaking (Advanced). New York: Pearson Education, 20093.

 

Gramática

 

Broukal, Milada. Grammar in View 3: Self-Study Guide. McGraw-Hill, 2006.

Conrad, Susan & Biber, Douglas. Real Grammar: A Corpus-Based Approach to English. Pearson ESL, 2009.

Foley, Mark. Longman Advanced Learner’s Grammar (with answers). Harlow: Longman, 2003.

Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use (with answers). Cambridge University Press, 2005.  (Recomendada para traballar autonomamente)

Mann, M. &  Taylore-Knowles, S. Destination C1 & C2. Grammar & Vocabulary (with answers). Oxford: McMillan, 2008. (Recomendada para trablaar autónomamente)

Swan, Michael & Walter, Catherine. How English Works: A Grammar Practice Book (with answers). Oxford University Press, 1997.

Thornbury, Scott. Natural Grammar. Oxford University Press, 2004.

Vince, Michael. Advanced Language Practice (with key). Oxford: Macmillan, 2009.

Yule, George. Oxford Practice Grammar Advanced (With key). Oxford University Press, 2012.

 

 

Práctica das destrezas comunicativas

Haines, Simon. Real Writing 4 (with Answers).Cambridge University Press,2008.

Cohen, Robert & Miller, Judy. Northstar: Reading and Writing (Advanced). New York: Pearson, 20083.

 

Pronunciación

Hewings, Martin. English Pronunciation in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2007.

Hewings, Martin. Pronunciation Tasks. Cambridge University Press, 1993.

O’Connor, J.D. & Fletcher, Clare. Sounds English. Harlow: Longman, 1989.

Vocabulario

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. English Idioms in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2010.

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. English Phrasal Verbs in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2002.

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2007.

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. Test your English Vocabulary in Use, Upper-Intermediate. Cambridge Univesity Press, 2005.

Materiais en liña:

BBC World Service (gramática, tests, actividades de comprensión oral, etc.)

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

BBC Radio (radio en liña)

http://www.bbc.co.uk

Voice of America (lectura lenta, excelente para a práctica da comprensión oral)

http://www.voanews.com/specialenglish/index.cf.

Edufind.com (gramática inglesa, consellos para a redacción de textos, tests, etc.)

http://www.edufind.com/english/grammar/

E-learning Materials

ESL Podcasts:

http://www.eslpod.com/website/index.php

http://www.eslpod.com/toefl/

ESL Websites:

http://www.elliesenglish.com

http://www.okey-dokey.co.uk

http://www.englishclub.com

http://www.usingenglish.com

http://www.breakingnewsenglish.com

The internet TESL Journal

http://iteslj.org

Bellenglish (First Certificate)

http://www.bellenglish.com/

The English Language Centre Oxford (First Certificate)

http://www.elcox.co.uk

University of Cambridge ESOL Examinations

http://www.cambridgeesol.org/exams/

English for Everybody (First Certificate and others) (fee)

http://www.english-online.org.uk

English Outlook Academy of English (IELTS) (fee)

http://www.englishoutlook.com

Australian Centre for Languages (Communication)

http://www.aclenglish.com

English Page (General)

http://www.englishpage.com

The Oxford Learning English Resource (Upper intermediate-advanced) (fee)

http://www.learningenglish.net

 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000