Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Traballos tutelados Presentación dos traballos 10
Outros
practica oral
10
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Probas de coñecemento e práctica da lingua francesa 20
Outras Proba final global teórica e práctica sobre os coñecementos adquiridos durante o curso 60
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación é contínua; para ser avaliado a materia será necesario ter asistido ó 80% das clases e ter entregado os traballos na data requirida un deles será no periodo sen docencia entre o 18 e o 27 de febreiro. As probas non entregadas  o non superadas, contarán coma un cero. En caso de plaxio, a nota  final é de suspenso.

Haberá una proba final, para os alumnos de avaliación continua na última semana de docencia o 28  de abril ,  será publicado en faitic, e na hora de clase; será  de contido práctico e teórico (60%); os alumnos non acollidos a esta modalidade poderán facela: a nota da proba  será un 100%

Os alumnos que non superen a avaliación contínua o os que non se presentaron a final, farán en xullo unha proba final que contará coma un 100% da nota. ( 30/70 parte práctica e teórica)

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000