Educational guide 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grado en Traducción e Interpretación
 Asignaturas
  Lengua: Lengua A2, I: Expresión escrita y oral: Gallego
   Fuentes de información
Bibliografía Básica ÁLVAREZ, R. / MONTEAGUDO, H. / REGUEIRA, X.L., Gramática galega, Galaxia, 1986
ÁLVAREZ, R. e XOVE, X., Gramática da lingua galega, Galaxia, 2002
FREIXEIRO MATO, X.R., Gramática da lingua galega II Morfosintaxe, A Nosa Terra, 2000
HERMIDA, Carme, Gramática Práctica (Morfosintaxe), Sotelo Blanco, 2004
ILG / RAG, Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, ILG/RAG, 1995
CARBALLEIRA ANLLO, X. M., Gran dicionario Xerais da lingua, Xerais, 2000
FERNÁNDEZ SALGADO,B., Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega, Galaxia, 2004
NAVAZA BLANCO, G., Dicionario Xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos, Xerais, 1990
RAG, www.realacademiagalega.org,
www.edu.xunta.es/diccionarios/BuscaTermo.jsp,
digalego.com/diccionario/html/index.php,
htpp://gl.wikipedia.org.wiki/Portada,
Instituto da Lingua Galega, Dicionario de pronuncia da lingua galega, ILG/USC, 2016
López Viñas, Xoán, Gramática práctica da lingua galega: comunicación e expresión, 2ª, Baía edicións, 2011
Freixeiro, Xosé Ramón, Gramática da lingua galega IV: gramática do texto, Edicións A Nosa Terra, 2003
Freixeiro, Xosé Ramón, Estilística da lingua galega, Edicións Xerais, 2013
Merayo, Arturo, Curso práctico de técnicas de comunicación oral, 3ª ed., Tecnos, 2013
Pena, Xosé Antonio, Dicionario Cumio de expresións e frases feitas, Edicións do Cumio, 2002
Ballenato, Guillermo, Comunicación eficaz, Edicións Pirámide, 2013
Collard, Gilbert, El arte de hablar en público, Ed. Mensajero, 2012
Ribeiro, Lair, La comunicación eficaz, 2ª, Urano ediciones, 2017
Bizcarrondo, Gemma & Urrutia, Hernán, Escribir y editar: guía práctica para la redacción y edición de textos, Universidad de Deusto, 2010
Xunta de Galicia, Manual básico de documentación administrativa e xurídica, Xunta de Galicia, 2010
Xunta de Galicia, Portal da lingua. https://www.lingua.gal/portada, Secretaría Xeral de Política Liingüística,
ILG-USC, https://ilg.usc.es/,
Beltrán, Xosé Ramón, Manual práctico de galego para oposicións, 5ªed., Baía edicións, 2004
Bibliografía Complementaria
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000