Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Historia do primeiro idioma estranxeiro: Inglés
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Variación e cambio do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01911


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Historia: Historia dos países do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01101
Morfosintaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01402
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403
Pronunciación do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01303
 
Outros comentarios
A avaliación terá moi en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar. Recoméndase o uso dos recursos da biblioteca. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo, presentación ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto. As/os estudantes de intercambio deben consultar co/a profesor/a da materia se teñen estudos lingüísticos previos para poder seguir esta materia adecuadamente.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000