Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403
Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés/V01G180V01503


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés/V01G180V01203
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés/V01G180V01204
 
Outros comentarios
- Recoméndase cursar esta materia tendo xa un nivel de lingua inglesa intermedio alto (equivalente a B2 do MCERL). O alumnado Erasmus debería de ter certificado o nivel B2 do MCERL, como mínimo, para poder cursar esta materia. O alumnado Erasmus pode solicitar un breve exame de diagnóstico co/a profesor/a para verificar se está preparado para este curso. - É responsabilidade do estudantado consultar os materiais dispoñibles na plataforma FAITIC (novidades, documentos, cualificacións) e estar ao tanto dos avisos e das datas de realización das diferentes probas. -A asistencia ás sesións presenciais constitúe un elemento chave na adquisición de competencias por parte do alumnado, polo que se recomenda a asistencia e participación activa na aula. De igual maneira, para superar esta materia é necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais como a nivel persoal. - Recoméndase o uso dos recursos da Biblioteca para a preparación desta materia, así como consultar os materiais e anuncios que se fagan a través da plataforma FAITIC.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000