Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Enfermaría da Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Saúde, dependencia e vulnerabilidade social
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Presentación Exposición por parte do alumnado ante a docente e un grupo de estudantes dun proxecto versado nos contidos. Se levará a cabo de maneira grupal.

Data de presentación: 29/XII/2023
20 A1
A2
A3
A4
A5
B4
B7
B15
C12
C22
C43
D1
D2
D4
D5
D6
D8
D9
D10
D11
Estudo de casos Proba na que un alumno/a deberá analizar un feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos de solución. A cualificación desta proba baséase na presentación escrita dun caso (máximo 15 %) no que o alumnado haxa participado na sua elaboración o longo dos seminarios do curso (máximo 15%)

Data límite de entrega primeira oportunidade: 6/XII/2023
Data límite de entrega segunda oportunidade: 26/VI/2024
30 A2
A3
A4
A5
C12
C22
C43
D1
D2
D4
D5
D6
D8
D9
D10
D11
Exame de preguntas obxectivas Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos) e preguntas curtas.

Para superar a materia a/o alumna/o terá que acadar o 50% desta proba:

Primeira oportunidade: 13/XII/2023 10h.
Segunda oportunidade: 21/VI/2024 10h
50 A1
A3
B4
B7
C43
D2
D4
D8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Fin de carreira. 05/010/2023 ás 10h

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000