Guia docente 2024_25
Escola Universitaria de Enfermaría da Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Enfermaría comunitaria II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Seminario Avalíase a participación do alumnado e a consecución dos obxectivos propostos. O alumnado aplica os coñecementos que adquiriu para solucionar de maneira grupal, unha serie de exercicios e programas, en tempo e condicións establecidas polo profesorado dos contidos do Módulo 1 12 B2
B3
B4
B5
B11
B15
B17
C21
D2
D9
D11
Presentación Exposición dos traballos individuais e grupais relacionados cos contidos da materia en espazos académicos internos e/ou externos.
As datas correspondentes ás presentacións/ exposicións intracentro,suxeitas aos número de alumnado, serán os días: 18 y 25 de febreiro; 10, 17, 24 de marzo; 1 y 8 abril de 2025 ás 12h.
Para superar a materia tense que conseguir como mínimo o 50% do valor desta proba.
Na segunda oportunidade o alumnado fará unha exposición oral sobre un tema que previamente lle foi indicado polo profesorado, na mesma data e a continuación de próba tipo test.
14 A1
A4
B4
B6
B8
B9
B10
B11
B16
C25
C26
C27
D1
D3
D5
D6
D7
Exame de preguntas obxectivas Proba final escrita onde se avalían os coñecementos adquiridos nas clases maxistrais.
Para superar esta proba, e a materia, tense que alcanzar como mínimo o 50% do seu valor en calquera das oportunidades. Descóntase por cada dous fallos un acerto.

Esta proba realizarase:
En 1ª oportunidade: 02/06/2025 - 10h.
En 2ª oportunidade: 01/07/2025 - 10h.
50 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B6
B10
C19
C20
C21
C23
C24
C25
C26
D1
D3
D4
D7
D8
Estudo de casos Módulo 2: proba na que se expón unha situación ou problemática xa dada ou que poida darse, partindo dos diferentes factores involucrados, análises dos antecedentes e condicións da situación, seguindo unha aprendizaxe baseada en problemas. Establécense 1 proba de resolución de casos prácticos, que é obrigatoria e que se realizará os dáis 12 e 13 de Maio de 2025 ás 10h e ás 12h.
Establécense catro supostos cun valor de 0,6 puntos por cada suposto acertado.
Para aprobar a materia tense que alcanzar como mínimo o 50% do valor de cada suposto.
Na segunda oportunidade o alumnado resolverá os casos prácticos e/ ou análises de situacións o día 1-VII-2025 ás 12h.
24 A4
B1
C19
C20
C21
C23
C24
C25
C26
D1
D3
D4
D5
D7
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Proba fin de carreira: o 8 de outubro do 2025 realizarase o exame de probas obxectivas ás 10h. Casos prácticos: 12h.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000