Guia docente 2024_25
Escola Universitaria de Enfermaría da Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Enfermaría comunitaria II
   Contidos
Tema Subtema
Módulo I-. ATENCION DE SAÚDE Á COMUNIDADE. Tema 1.- Epidemioloxía e prevención de accidentes. Saúde laboral: Prevención do risco biolóxico. Precaucións universais. -Xestión de residuos sanitarios -Principios básicos en mecánica corporal: desprazamento de cargas
Tema 2.- Medidas preventivas fronte aos mecanismos de transmisión:
-Saneamento sanitario.
Desinfección. Desinsectación. Desratización.
-Esterilización.
Tema 3.- Estrutura dos servizos sanitarios. Áreas e Zonas básicas de Saúde. O Centro de Saúde. Principios xerais da. Primaria da saúde: Organización e funcionamento dos Servizos. O equipo de Atención Primaria.
Tema 4.- Programas do equipo de saúde.
Tema 5.- Educación para a saúde: Conceptos xerais e bases da educación para a saúde (EPS). Enfoques e modelo de EPS. Planificación de programas e/ou actividades de EPS. Métodos e medios de EPS.
Tema 6.- Enfermaría e saúde comunitaria: historia clínica e sistemas de información. A consulta de enfermaría. Concepto. Tipos de consulta. Axenda de enfermaría.
Tema 7. A enfermaría transcultural
Tema 8.- Metodoloxía enfermeira en Atención Primaria. O método enfermeiro e modelo de enfermaría en atención primaria. Planificación de coidados en APS.
Tema 9. Enfermaría e a atención domiciliaria. Concepto. O equipo de atención domiciliaria. Desenvolvemento da visita domiciliaria. *Coidadores informais
Módulo II.- EPIDEMIOLOXÍA DAS ENFERMIDADES TRANSMISIBLES E NON TRANSMISIBLES Tema 10.- Epidemiología. Medidas de frecuencia. Usos de la epidemiología. Método epidemiológico.
Tema 11.- Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Enfermedades emergentes y reemergentes. Factores favorecedores. Importancia de las enfermedades transmisibles.
Tema 12.- Clasificación de las enfermedades transmisibles. Patogenia. Presentación individual. Recurrencias de las enfermedades transmisibles: Recaída-Recidiva-Reinfección. Presentación colectiva de las enfermedades transmisibles: Endemia-Epidemia-Pandemia.
Tema 13.- Cadena epidemiológica. Agente causal. Postulados de Koch. Características de los agentes causales. Interacciones agente causal/huésped susceptible.
Tema 14.- Reservorio y fuente de infección. Tipos. Características. Puerta de salida. Mecanismos de transmisión: Directos-Indirectos.
Tema 15.- Puerta de entrada. Huésped susceptible. Mecanismos de defensa. Inmunidad. Tipos de inmunidad.
Tema 16.- Niveles de prevención. Estrategias de prevención. Medidas preventivas de exposición frente a la fuente de infección: Diagnóstico clínico y de laboratorio.
Tema 17.- Tratamiento precoz. Antimicrobianos. Características del tratamiento. Efectos secundarios. Antibiograma. Encuesta epidemiológica.
Tema 18.- Declaración obligatoria de la enfermedad. Vigilancia epidemiológica. Composición de la red de vigilancia. Enfermedades de declaración obligatoria.
Tema 19.- Aislamiento del enfermo. Tipos de aislamiento. Medidas del aislamiento hospitalario. Vigilancia y cuarentena del contacto sano.
Tema 20.- Medidas preventivas de exposición frente a los mecanismos de transmisión.
Tema 21.- Medidas preventivas de disposición. Medidas inespecíficas y específicas. Quimioprofilaxis. Seroprofilaxis. Gammaglobulinoprofilaxis.
Tema 22.- Vacunas. Importancia de las vacunas. Características de las vacunas. Clasificación de las vacunas. Contraindicaciones. Calendario vacunal.
Tema 23.- Epidemiología de las enfermedades de transmisión aérea: Enfermedad tuberculosa. Medidas preventivas.
Tema 24.- Epidemiología de la enfermedad meningocócica. Medidas preventivas.
Tema 25.- Epidemiología de la gripe. Epidemiología de la fiebre reumática. Medidas preventivas.
Tema 26.- Epidemiología de las enfermedades de transmisión hídricoalimentaria: Toxiinfecciones alimentarias. Importancia. Factores favorecedores.
Tema 27.- Epidemiología de las Infecciones alimentarias. epidemiología de la intoxicaciones alimentarias. Medidas preventivas.
Tema 28.- Epidemiología de las parasitosis. Clasificación de l,os parásitos patógenos. helmintiasis. Medidas preventivas.
Tema 29.- Epidemiología de las hepatitis por virus hepatotropos. Medidas preventivas.
Tema 30.- Epidemiología de las enfermedades transmistidas por contacto: Tétanos. Medidas preventivas.
Tema 31.- Epidemiología de las enfermedades de transmisión sexual. Clasificación. Factores favorecedores. medidas preventivas.
Tema 32.- Epidemiología de las zoonosis. Medidas preventivas.
Tema 33.- Epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores: Paludismo. Medidas preventivas.
Tema 34.- epidemiología de las enfermedades nosocomiales. Facores favorecedores. Medidas preventivas.
Tema 35.- Epidemiología de las enfermedades no transmisibles. Importancia de las enfermedades crónicas. Factores de riesgo colectivos e individuales. Factores de riesgo modificables y no modificables.
Tema 36.- Medidas preventivas frente a los factores de riesgo modificables.
Tema 37.- Epidemiología de la enfermedad cardiovascular: Cardiopatía isquémica. Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad arterial periférica.
Tema 38.- Medidas preventivas frente a la enfermedad cardiovascular. Valoración del riesgo cardiovascular. Síndrome metabólico.
Tema 39.- Epidemiología del cáncer. Clasificación de los cánceres. Factores de riesgo cancerígeno. Cribados del cáncer.
Tema 40.- Epidemiología de la EPOC. Factores de riesgo. Medidas preventivas.
Tema 41.- Epidemiología de la Diabetes mellitus. Clasificación de la diabetes. Complicaciones. Síndromes prediabéticos. Medidas preventivas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000