Guia docente 2024_25
Escola Universitaria de Enfermaría da Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Anatomía humana: Anatomía humana
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Seminario A avaliación dos seminarios realizarase mediante a observación sistemática do comportamento e participación do alumnado (5%) e pola resposta a pregúntalas test, curtas ou figuras relacionadas cos contidos impartidos no mesmo e que serán expostas ao finalizar a sesión (15%).
A asistencia aos seminarios é obrigatoria para poder ser avaliados. Unicamente permitirase a ausencia xustificada documentalmente nunha sesión de dúas horas. As preguntas ou figuras asociadas aos contidos de cada seminario deberán ser entregadas ao finalizar o mesmo.
20 B1
B3
B5
C1
D1
D2
D3
D4
D7
D9
D11
Exame de preguntas obxectivas Os contidos teóricos adquiridos polo alumno/a nas leccións maxistrais e nos seminarios será obxecto de avaliación cun exame test de resposta simple entre catro opcións. Poderán incluír texto ou imaxes. Cada tres respostas erróneas restan un acerto. Será necesaria obter máis do 50% da puntuación para superar a proba. A superación desta proba, é necesaria para aprobar a materia.
Realizaranse dúas probas ao longo do curso.
A primeira proba levará a cabo nas seguintes datas:
Na primeira oportunidade: 25 de Outubro de 2024 ás 16:30 horas.
Na segunda oportunidade: 24 de Xuño de 2025 ás 16:30h
25 B2
C1
D1
D3
Exame de preguntas obxectivas Os contidos teóricos adquiridos polo alumnado nas leccións maxistrais e nos seminarios será obxecto de avaliación cun exame test de resposta simple entre catro opcións. Cada tres respostas erróneas restan un acerto. Será necesaria obter máis do 50% da puntuación para superar a proba. A superación desta proba, é necesaria para aprobar a materia.
Realizaranse dúas probas ao longo do curso.
A segunda proba levará a cabo nas seguintes datas:
Na primeira oportunidade: 17 de xaneiro 2025 ás 16:30h.
Na segunda oportunidade: 24 de Xuño de 2025 ás 16:30h
40 B1
C1
D1
D3
D4
Presentación Presentación e exposición pública dos traballos individuais ou grupais asignados. Entrega de traballos ou debuxos anatómicos asignados de forma individual ao por grupos. Será necesaria obter máis do 50% da puntuación total relativa a esta proba. A superación da mesma, é necesaria para aprobar a materia 15 B4
B5
D1
D2
D3
D4
D7
D9
D11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar a materia ha de obterse polo menos o 50% da cualificación global, sendo necesario alcanzar polo menos o 50% da puntuación outorgada ao exame de preguntas obxectivas e á presentación de traballos. As cualificacións serán publicadas na plataforma MOOVI.

Proba fin de carreira: el 08 de Outubro de 2024 ás 16 horas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000