Guia docente 2024_25
Escola Universitaria de Enfermaría da Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Anatomía humana: Anatomía humana
   Contidos
Tema Subtema
1. CITOLOXÍA
Definición de célula
Historia da célula
Estrutura celular
Características funcionais
2. EMBRIOLOGÍA Introdución
Meiosis
Gametogénesis
Gametos.
Fecundación
Segmentación
Blástula: blastocele, trofoblasto, embrioblasto, fase final da segmentación
Desenvolvemento embrionario
3. HISTOLOXÍA Definición
Tipos tecidos
Matriz extracelular: tipos, funcións
Tecido epitelial
Tecido conectivo
Tecido muscular
Tecido nervioso
4. CONCEPTOS DE ANATOMÍA HUMANA: CONCEPTOS BÁSICOS, POSICIÓN ANATÓMICA, PUNTOS DE REFERENCIA

Pel: definición, histoloxía da pel, capas da pel, rexeneración dermoepidérmica,
Anejos da pel: pelo, uñas, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, glándulas ceruminosas
Graxa corporal: tipos e localización, graxa parda
Cavidades corporais: dorsal (cranial, espinal), ventral (torácica, abdominopélvica).
Cavidade torácica: Diafragma (morfoloxía, función, inervación), cavidade pleural (neumotórax, derrame pleural. Mediastino: superior, medio e inferior.Timo.
Cavidade abdominal.
Cavidade pélvica. Retroperitoneo
Posición anatómica: plano sagital, plano coronal, plano axial,
Terminos anatómicos e puntos de referencia (visión anterior e posterior).
Rexións do abdome.
Anatomía topográfica: láminas e modelos anatómicos
5. APARELLO LOCOMOTOR 5.1 ÓSOS
Divisións do esqueleto: axial e apendicular.
Tipos de ósos. Características morfolóxicas de cada óso Cranio: suturas, seos paranasales, articulacións, peculiaridades do cranio fetal
Ósos da cara: articulacións, órbitas oculares, fracturas de ósos faciais
óso hioides
Columna vertebral: vertebras cervicais, dorsais, lumbares e sacras, articulacións vertebrais, atlas e axis.
Tórax: esternón e costelas
Extremidade superior: escápula, humero, cubito, radio, articulacións, cintura escapular, ósos de mánoa
Extremidade inferior: cintura pélvica, fémur, rótula, morna, peroné, estreito superior e inferior dá pelvis (importancia non parto), ósos do tarso e pé.

5.2 MÚSCULOS
-Estrutura do musculoesquelético: Aponeurosis, vainas tendinosas. Tipos de músculos. Insercións musculares
-Accións musculares: agonista, antagonista, sinérxicos, fijadores. Pancas
-Morfoloxía e función de:
- músculos da expresión facial
- músculos da masticación
- músculos que moven a cabeza
- músculos do tórax
- músculos da parede abdominal
- músculos das costas: Trapecio.
Nervio espinal. Musculo dorsal ancho
- músculos do chan da pelvis.
Triángulo urogenital. Triángulo anal.
Debilidade do chan pélvico.
Fisioterapia do chan pélvico, exercicios
de Kegel
- músculos do membro superior: cintura escapular (morfoloxía de cada músculo e función). Pectoral maior. Inervación. Músculos que moven o brazo. Manguito dos rotadores (ombreiro doloroso). Músculos que moven o antebrazo. Músculos de boneca e man extrínsecos e intrínsecos
Nervio radial: ramas motoras. Nervio cubital. Síndrome de túnel carpiano
-Músculos do membro inferior: Músculos que moven coxa e perna (morfoloxía, función e inervación). Inxección intramuscular. Lesión de aductores.
-Músculos que moven a perna. Pata de ganso. Oco poplíteo. Músculos que moven o pé: intrínsecos e extrínsecos. Tendón de Aquiles. Aponeurosis plantar.
Postura ergonómica. Coidado da ergonomía no traballo diario de Enfermaría: quirófano, consulta, planta

5.3 ARTICULACIÓNS
Clasificación estrutural e funcional
Articulacións fibrosas: sindesmosis, suturas, gonfosis
Articulacións cartilaginosas
Articulacións sinoviales
Articulacións uniaxiales, biaxiales e multiaxiales
Compoñentes, función, luxación de:
-Articulación do ombreiro
-Articulación do cóbado
-Articulacións radiocarpianas
-Articulacións mano
-Cadeira
- Xeonllo: exploración de ligamentos
- Nocello
- Articulacións vertebrais: compoñentes, función
6. SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 6.1 CORAZÓN
-Corazón
-Anatomía topográfica do corazón
-Cubertas do corazón
-Sistema circulatorio
-Parede cardíaca
-Cavidades cardíacas e septos
-Válvulas cardíacas
-Movementos cardíacos
-Ruídos cardíacos. Soplos
-Fluxo de sángrea
-Sistema de condución do corazón

6.2 ARTERIAS E VEAS
-Tipos de vasos sanguíneos. Estrutura dos vasos sanguíneos. Capas.
-Tipos de arterias. Anastomosis vasculares
-Capilares.
-Tipos de veas. Varices. Anastomosis
venosas.
7. APARELLO RESPIRATORIO Funcións: intercambio gaseoso, distribución e quecemento do aire. Humidificación. Regulación do PH.
-Tracto respiratorio inferior
-Tracto respiratorio superior
8. APARELLO DIXESTIVO Papel do sistema dixestivo :dixestión mecánica, dixestión química
-Órganos do sistema dixestivo. Anatomía topográfica
-Parede do tracto gastrointestinal: capas, variacións nas capas en cada zona do tubo dixestivo (esófago, estomago, duodeno, intestino delgado, intestino groso)
-Boca: estruturas
-Faringe: deglución
-Esófago: localización, estrutura, función
-Estómago
-Intestino delgado
-Intestino groso
HIGADO:
-localización, morfoloxía e subdivisiones PANCREAS
-Localización, morfoloxía e zonas
9. APARELLO XÉNITO-URINARIO SISTEMA REPRODUTOR FEMININO
-Funcións: reprodución, produción de gametos, nutrición e protección do feto durante o seu desenvolvemento e tras o nacemento
- Estrutura: órganos esenciais e accesorios
SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO
-Localización topográfica.
-Órganos esenciais, órganos accesorios
APARELLO URINARIO
Morfoloxía e órganos que o constitúen

10. SISTEMA ENDOCRINO -Funcións do sistema endocrino
-Comparativa entre o sistema endocrino e o sistema nervioso
-Organos diana
-Principais glándulas endocrinas.Hormonas
Hipofisis
Tiroides
Glandulas paratiroides
Glanduals suprarrenales.
Outras glandulas endocrinas
11. ÓRGANOS DOS SENTIDOS -Receptores sensoriais.
-Sensacións da pel
-Receptores de estiramento
-Sentido do olfacto
-Sentido do gusto
-Sentido do oído e do equilibrio: oído, audición e equilibrio
-Visión: o ollo. Capa fibrosa, capa vascular, capa interna. Globo ocular.
12. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL E PERIFÉRICO 12. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL E PERIFÉRICO SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
-Funcións xerais do SNC
-Cubertas do encéfalo e a medula espinal
-Liquido cefalorraquídeo
-Médula espinal
-Encéfalo
-Cerebro: estrutura e especialización
SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO
-orixe embrionaria. Función
- subdivisiones: somático, autónomo ou vexetativo, nervios periféricos
- Sistema Nervioso Periférico Somático
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000