Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Publicidade e Relacións Públicas
 Materias
  Planificación e xestión de medios publicitarios
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Ao ser a parte máis importante, tamén leva el maior porcentaxe de peso na nota final. Avalíanse todos os traballos, a maioría de carácter individual e de maneira independente. Todos han de estar aprobados para poder facer media. 40 CG1
CE12
CE15
CT3
Lección maxistral A avaliación da parte teórica, contempla un exame tipo test, sobre a materia explicada en clase. 50 CG1
CE3
CE4
CE12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

EXÁMEN
DE A ASIGNATURA (40% de a nota)

a) Con prácticas aprobadas:

O exame
de a asignatura constará de 2
partes:

1. Unha
serie de preguntas  teóricas extraídas
de o temario de o curso e  baseadas tanto en
o explicado en clase como en os materiais colgados en Faitic. As
preguntas poden consistir tanto en un menú tipo test con a elección de a
opción correcta (só haberá unha opción correcta en cada cuestión) como en
a breve resposta e/ou argumentación de unha cuestión. As mal contestadas
penalizan.

2. Un
tema amplo a desenvolver en non máis de un DINA4 (ambas caras) en o que se
evaluará a reflexión, redacción, concisión e coñecemento de a cuestión
suscitada.

b) Con prácticas suspensas, exame
de xullo
.

O exame
de a
asignatura constará de 3 partes,
as dúas comentadas en o anterior epígrafe máis unha terceira que consistirá en
exercicios de cálculo de KPIs, que
é necesario aprobar para seguir corrixindo o resto de o exame.

Para
esta parte é necesario o uso de calculadora (non vale a de o móbil).

Para
poder aprobar a asignatura terán que realizar unha serie de traballos que se concretará en tempo e forma chegado o momento.

IMPORTANTE

_Calquera
contido explicado ou referenciado en clase é susceptible de ser materia de exame..

_Para aprobar a asignatura hai que aprobar todas as prácticas e o exame en todas as súas partes (test, desenvolvemento e exercicios se procede).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000