Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Ciencia política: Gobernanza, globalización e dereitos humanos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Test sobre os contidos das clases teóricas da lección maxistral, para avaliar as competencias adquiridas do alumnado que inclúe 20 preguntas pechadas con catro opcións de resposta: a)b)c)d), das cales unha única resposta é a correcta ou incorrecta. Por cada 2 preguntas mal contestadas restarase unha pregunta ben. As preguntas non contestadas (en branco) non computan. Deberá obterse polo menos unha puntuación favorable do 25% do total desta proba para superar a materia. 60 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C2
C3
C12
C15
D1
D2
D3
D4
D5
Prácticas de laboratorio Resolución de casos prácticos na aula ou seminario de prácticas que serán avaliadas. 25 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C2
C3
C12
C15
D1
D2
D3
D4
D5
Estudo de casos Estudo, análise, reflexión e exposición de casos e traballo tutelado sobre as cuestións tratadas na materia. Estas actividades serán avaliadas. 15 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C2
C12
C15
D1
D2
D3
D4
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
A segunda convocatoria (xuño/xullo) consistirá nos mesmos criterios sinalados para a convocatoria ordinaria ou primeira convocatoria.

Esta materia é English Friendly, o cal supón o seguinte compromiso:
A materia impártese en castelán pero a docente traduciu a guía docente ao inglés; Facilitaránse materiais e referencias bibliográficas para o seguimento da materia en inglés, atenderanse as titorías en inglés, si así o demandase o estudante internacional, e deseñaránse e implementarán probas e avaliacións en inglés (todo isto realizarase si así o demandase o estudante internacional).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000