Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Lexislación e certificación forestal
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos Realizaranse exposicións orais semanais sobre o tema asignado por grupos ou de forma individual e estas serán avaliadas.
Se evaluan as competencias básicas CB1 e CB2, as xerais CG08, CG09 e CG3, a específicas CE25 (CE 25.1 a 25.19) e as transversais CBI1, CBI2, CBP4, CBS2, CBS3 e CBS 8.
30
Traballo tutelado Valórase por parte do profesor a dedicación do alumno, o interese e o desenvolvemento dos traballos, a súa valoración realízase o a avaliación final do estudo de casos presentado
Se evaluan as competencias básicas CB1 e CB2, as xerais CG08, CG09 e CG3, a específicas CE25 (CE 25.1 a 25.19) e as transversais CBI1, CBI2, CBP4, CBS2, CBS3 e CBS 8.
0
Traballo tutelado Valórase a asistencia e participación con seguimento individual dos alumnos
Se evaluan as competencias básicas CB1 e CB2, as xerais CG08, CG09 e CG3, a específicas CE25 (CE 25.1 a 25.19) e as transversais CBI1, CBI2, CBP4, CBS2, CBS3 e CBS 8.
0
Exame de preguntas obxectivas Realízase unha proba tipo test ao final da materia a modo de exame final sobre o contido do temario que se desenvolveron no curso e sobre as materias das visitas e prácticas.
Se evaluan as competencias básicas CB1 e CB2, as xerais CG08, CG09 e CG3, a específicas CE25 (CE 25.1 a 25.19) e as transversais CBI1, CBI2, CBP4, CBS2, CBS3 e CBS 8.
70
Práctica de laboratorio Consistirá en traballos de discusión sobre materias do temario que se exporán para debate.
Se evaluan as competencias básicas CB1 e CB2, as xerais CG08, CG09 e CG3, a específicas CE25 (CE 25.1 a 25.19) e as transversais CBI1, CBI2, CBP4, CBS2, CBS3 e CBS 8.
0
Estudo de casos O traballo é valorado e avaliado polos propios compañeiros tras a presentación do mesmo e polo profesor quen terá en consideración todos os factores sinalados no apartado de traballos tutelados.
Se evaluan as competencias básicas CB1 e CB2, as xerais CG08, CG09 e CG3, a específicas CE25 (CE 25.1 a 25.19) e as transversais CBI1, CBI2, CBP4, CBS2, CBS3 e CBS 8.
0
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de casos prácticos relacionados coas materias do programa.
Se evaluan as competencias básicas CB1 e CB2, as xerais CG08, CG09 e CG3, a específicas CE25 (CE 25.1 a 25.19) e as transversais CBI1, CBI2, CBP4, CBS2, CBS3 e CBS 8.
0
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As datas oficiais e as posibles
modificacións están expostas no taboleiro oficial da EE Forestal e na web http://forestales.uvigo.es/gl/

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000