Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Construcións forestais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo Ao longo do curso realizaranse traballos ou pequenos proxectos nos que se abordarán exercicios e casos de estudo que complementen as sesións prácticas. Servirán para verificar a adquisición das competencias CE-18, CG7, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9 y CT10. 15
Exame de preguntas obxectivas Realizaranse catro probas ao longo do curso para fixar os coñecementos adquiridos e así verificar la adquisición das competencias CE-18 y CG9. 10
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame evaluatorio final de verificación da adquisición das competencias CE-18, CG7, CG9, CT1, CT2, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8,CT9, CT10. 75
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As probas de avaliación correspondentes a "Traballos e proxectos", así como "Probas de tipo test" enmárcanse nas probas de avaliación continua da materia, cuxo peso sobre o total da materia é do 25%. Todos os alumnos deben realizar un "exame final", cun peso sobre a avaliación global do 75%. Será necesario acadar unha nota mínima no exame de 4,5 puntos sobre 10, para que se engada a nota de avaliación continua. O alumno deberá obter unha nota final igual ou superior a 5 puntos sobre 10 para superar a materia.

Os estudantes que renuncien oficialmente á avaliación continua, serán avaliados nunha única avaliación final, supoñendo neste caso o 100% da puntuación.

A avaliación final realizarase nas datas oficiais aprobadas pola Escola de Enxeñaría Forestal. Haberá dúas oportunidades de avaliación: 1ª oportunidade, o 19.01.2021 ás 16:00h; 2ª oportunidade, o 25/06/2021 ás 12:00h. Ademáis, os alumnos que se matriculen na convocatoria de Fin de Carreira terán a avaliación final o 29/09/2020 ás 9:00 horas.

Las fechas oficiales y las posibles modificaciones están expuestas en el tablón oficial de la EE Forestal y en la web http://forestales.uvigo.es/gl/
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000