Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Construcións forestais
   Contidos
Tema Subtema
1.- Conceptos previos de mecánica e principios da resistencia de materiais. 1.- Momento dunha forza, Equilibrio dun corpo, Diagrama do corpo libre, Reaccións, Unións e apoios.
2.- Centros de gravidade, Centroide, Momento estático de primeira orde,momento de Inercia, Radio de Xiro.
3.- Forzas distribuidas
4.- Entramados
5.- Principios xerais e definicións da Resistencia de Materiais.
2.- O sólido elástico 1.- Estado tensional dun punto, compoñentes intrínsecas da tensión, matriz de tensións, solicitacións, matriz de deformacións.
2.- Diagramas de solicitacións.
3.- Introducción á Hiperestaticidade, grado de hiperestaticidade, Ecuacións de Compatibilidade de Deformacións.
3.- Esforzos Axiales. Tracción-Compresión 1.- Ensaio de tracción de materiais dúctiles.
2.- O réxime elástico. Módulo de Young, Coeficiente de Poisson.
3.- Deformación por tracción uniaxial.
4.- Hiperasticidade en barras sometidas a esforzos axiales.
4.- Introducción á Cortadura 1.- Tensión Cortante, distorsión angular, módulo de Rixidez.
2.- Unións: tornillos e remaches.
3.- Tipos de fallos en unións por solicitación cortante.
5.- Introducción á Torsión 1.- Teoría elemental da torsión en prismas de sección circular.
2.- Análise tensional e de deformacións, ángulo de xiro.
6.- Introducción á Flexión 1. Vigas: definición e clases. Forzas aplicadas
2.- Esforzo cortante e momento flector
3.- Relacións entre cortante, flector e carga
4.- Diagramas de cortantes e flectores
5.- Tipos de flexión. Hipóteses e limitacións
6.- Tensións normais. Lei de Navier
7.- Concepto de módulo resistente
8.- Deformacións por flexión: Ecuación Diferencial da Elástica, Teoremas de Mohr.
9.- Flexión Hiperestática
7.- Introducción ao Pandeo 1.- Inestabilidade por pandeo.
2. Carga crítica de Euler.
3.- Límite de aplicación da fórmula de Euler, Esbeltez mecánica, secciones eficientes.
8.- Introducción á análise de estruturas 1.- Estruturas reticuladas.
2.- Pórticos, semipórticos e cuadros.
3.- Iniciación ao cálculo matricial.
4.- Estados Límite.
5.- Grados de Liberdade.
9.- Elementos Constructivos: metálicos, cemento, formigón, madera. 1.- Cimentacións. Terrenos.
2.- Cemento e Formigón.
3.- Naves Industriais.
10.- Normas de obligado cumprimento na construción. 1.- Normas obligado cumprimiento. Código Técnico da Edificación.
2.- Eurocódigo.
11.- Vías Forestais 1.- Análise do Terreno e mellora do Solo.
2.- Planificación de Vías
12.- Proxectos de Construción 1.- Sistemas de Cálculo e Presuposto.
2.- Sistemas de contratación e control das obras. Pert, Gant.
3.- Control de calidade das construcións.
4.- Plan de Prevención.
5.- Principios de Mantemento.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000