Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Matemáticas: Matemáticas e informática
   Competencias
Código Descrición
CG4 CG-04: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o desenvolvemento da actividade profesional: Matemáticos.
CE3 CE-03: Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; cálculo diferencial e integral. Coñecementos básicos sobre ordenadores, sistemas operativos, bases de datos, programación e programas de cálculo de uso en enxeñaría.
CT1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.
CT2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.
CT3 CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en linguas estranxeiras.
CT4 CBI 4: Coñecementos básicos de informática.
CT5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.
CT6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.
CT7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.
CT9 CBP 2: Habilidades nas relacións interpersoais.
CT10 CBP 3: Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade.
CT11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.
CT12 CBP 5: Desenvolver un compromiso ético, que implique o respecto dos dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, e dos principios de igualdade de oportunidades, accesibilidade universal a persoas con discapacidade e educación para a paz.
CT13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.
CT14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.
CT15 CBS 3: Creatividade.
CT16 CBS 4: Liderado.
CT18 CBS 6: Iniciativa e espírito emprendedor.
CT19 CBS 7: Motivación pola calidade.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000