Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Matemáticas: Matemáticas e informática
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Lección maxistral 23 34.5 57.5
Resolución de problemas 24 36 60
Prácticas de laboratorio 28 14 42
Prácticas autónomas a través de TIC 0 10 10
Resolución de problemas e /ou exercicios de forma autónoma 0 14 14
 
Traballos de aula 0 14 14
 
Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 0 4
Probas de tipo test 7 0 7
Resolución de problemas e/ou exercicios 0 8 8
Traballos e proxectos 0 7.5 7.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000