Guia docente 2022_23
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Concorrencia e distribución
   Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Actividades introdutorias Presentación da organización, da avaliación, e das competencias.
Lección maxistral O profesor mostra de xeito resumido e estruturado a información e o coñecemento intrínsico do contido específico da materia interrelacionando as diferentes partes e enlazamdo os conceptos entre si, coa bibliografía e coas prácticas.
Presentación A/o estudiante expón ao profesor e/ou a un grupo de estudantes o deseño da súa solución e os resultados obtidos.
Prácticas de laboratorio A/o estudiante traballa nas tarefas segundo boletín de prácticas publicado ao longo do curso para tal fin aproveitando a presenza do profesor.
Foros de discusión A/o estudiante realiza preguntas que considera oportunas relacionadas co temario ou o proceso de aprendizaje. Inténtase incentivar debate activa entre os participantes.
Probas Descrición
Resolución de problemas e/ou exercicios A/o estudiante contesta a un conxunto de preguntas curtas por escrito.
Exame de preguntas de desenvolvemento A/o estudiante contesta a un conxunto de preguntas longas nun contexto específico con razoamento.
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas A/o estudiante elabora informes documentando as decisión tomadas e os resultados obtidos incluíndo razoamento crítico.
Práctica de laboratorio A/o estudiante mostra que as súas implementacións das tarefas de programación cumpran cos requisitos especificados.
Resolución de problemas e/ou exercicios A/o estudiante mostra de xeito máis o menos formal que as solucións teñan as propiedades requiridas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000