Guia docente 2022_23
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Concorrencia e distribución
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 0.5 0 0.5
 
Lección maxistral 18 10 28
Estudo previo 0 18 18
Prácticas de laboratorio 24 26 50
Resolución de problemas 1.5 19.5 21
Presentación 0 2 2
 
Foros de discusión 2.5 0 2.5
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 1 0 1
Exame de preguntas de desenvolvemento 2 0 2
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas 0 12 12
Práctica de laboratorio 1 0 1
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 10 12
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000