Guia docente 2020_21
E. S. de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Centros de datos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado O alumno debe desenvolver un traballo da materia en grupos. O devandito traballo será un traballo práctico relacionado cos contidos da materia e deberá ser presentado ante os seus compañeiros (exposición de 10 minutos). Evalúase a calidade dos traballos así como a súa exposición.

Avalía: RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA9
15 CB2
CG1
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE10
CE19
CE27
CE32
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
CT10
CT12
CT14
Prácticas de laboratorio O alumno, durante as sesións de grupo mediano, deberá desenvolver os exercicios que lle propoñan os docentes. Algúns destes exercicios serán avaliables (indicarase con anterioridade). No caso de exercicios non entregados ou non superados, poderase recuperar a avaliación dos mesmos mediante os mecanismos que especifiquen os docentes.

Avalía: RA2 RA3 RA4 RA5 RA7 RA8 RA9
30 CB2
CG1
CG3
CG4
CG6
CG8
CG9
CE19
CE27
CE29
CE31
CE32
CE34
CE35
CE37
CT4
CT5
CT8
CT14
Exame de preguntas de desenvolvemento Realización dunha proba final da materia para comprobar que os alumnos adquiriron os coñecementos e competencias adecuadas. Esta proba pode ser de resposta longa, resolución de exercicios, resolución de supostos e con preguntas de resposta curta.

Avalía: RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9
55 CG1
CG3
CG4
CG6
CG7
CG11
CE10
CE19
CE27
CE29
CE31
CE32
CE34
CE35
CE37
CT4
CT7
CT11
CT14
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

CRITERIOS
DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS • Proba
  final ("Exame
  de preguntas de desenvolvemento
  ")
  correspondente aos contidos impartidos en "Sesión
  magistral
  "
  e "Prácticas de laboratorio": 55% da nota final • Traballo
  práctico ("Traballos
  tutelados"
  ),
  incluíndo a súa presentación na data fixada polo profesorado:
  15% da nota final • Entregas
  das prácticas evaluables propostas en "Prácticas de laboratorio":
  30% da nota final
Para
aprobar a materia, será preciso que o alumno supere (5 ou máis
puntos sobre 10) tanto  "Exame de preguntas de desenvolvemento
" como  "Traballos tutelados"
e que consiga unha cualificación media final superior a 5 puntos sobre
10.


Aclaracións: • Contémplase a recuperación das prácticas evaluables propostas
  en "Prácticas de laboratorio" segundo os mecanismos que propoñan os docentes (exame específico,
  entrega de tarefas alternativas, etc) • As
  cualificacións de "Prácticas de laboratorio"
  e as de "Exame de preguntas de desenvolvemento"
  e "Traballos
  tutelados
  " que superen 5 puntos sobre 10  manteranse para a
  segunda opción de avaliación. • No caso de constatar un comportamento non ético (copia, plaxio) nalgunha das entregas realizadas (total ou parcial), anularase a
  totalidade da contribución do correspondente elemento de avaliación
  ("
  Exame de preguntas de desenvolvemento",
  "
  Prácticas de laboratorio", "Traballos
  tutelados"
  ) sobre a cualificación final.
CRITERIOS
DE AVALIACIÓN
 PARA NON ASISTENTES


 • Proba final ("Exame de preguntas de desenvolvemento") correspondente aos contidos impartidos en "Sesión magistral" e "Prácticas de laboratorio": 55% da nota final

 • Traballo práctico ("Traballos tutelados"), incluíndo a súa presentación na data fixada polo profesorado: 15% da nota final

 • Entregas das prácticas evaluables propostas en "Prácticas de laboratorio": 30% da nota final

Para
aprobar a materia, será preciso que o alumno supere (5 ou máis
puntos sobre 10) tanto  "Exame de preguntas de desenvolvemento
" como  "Traballos tutelados"
e que consiga unha cualificación media final superior a 5 puntos sobre
10.


Aclaracións:
 • Contémplase a recuperación das prácticas evaluables propostas en "Prácticas de laboratorio" segundo os mecanismos que propoñan os docentes (exame específico, entrega de tarefas alternativas, etc)

 • No caso de constatar un comportamento non ético (copia, plaxio) nalgunha das entregas realizadas (total ou parcial), anularase a totalidade da contribución do correspondente elemento de avaliación ("Exame de preguntas de desenvolvemento", "Prácticas de laboratorio", "Traballos tutelados") sobre a cualificación final.

--------------------
Metodoloxía/Proba
1: Traballo tutelado


  Descrición:
  O alumno debe desenvolver un traballo da
  asignatura en grupos. O devandito traballo será un traballo práctico
  relacionado cos contidos da asignatura e deberá ser
  presentado ante os seus compañeiros (exposición de 10 minutos). Os
  traballos serán materia de exame. Evaluarase a calidade dos
  traballos así como a súa exposición.


  %
  Cualificación
  : 15%


  Competencias avaliadas: CB2, CG1, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9,
  CE10, CE19, CE27, CE32, CT4, CT5, CT7,
  CT8, CT9, CT10, CT12, CT14


  Resultados
  de aprendizaxe avaliados
  : RA2 RA3 RA4 RA5 RA6
  RA7 RA9

--------------------
Metodoloxía/Proba 2: Prácticas de laboratorio


  Descrición:
  O alumno, durante as sesións de grupo
  mediano, deberá desenvolver os exercicios que lle propoñan os
  docentes. Algúns destes exercicios serán evaluable (indicarase
  con anterioridad). No caso de exercicios non entregados ou non
  superados, poderase recuperar a avaliación dos mesmos mediante
  os mecanismos que especifiquen os docentes. 


  %
  Cualificación
  :
  30%


  Competencias avaliadas:
  CB2, CG1, CG3, CG4, CG6, CG8, CG9, CE19, CE27, CE29, CE31, CE32, CE34, CE35, CT4, CT5, CT8, CT14


  Resultados
  de aprendizaxe avaliados
  :
  RA2 RA3 RA4 RA5 RA7 R8 R9

--------------------
Metodoloxía/Proba 3:
Exame de preguntas de desenvolvemento


  Descrición:
  Realización dunha proba final da
  asignatura para comprobar que os alumnos adquiriron os
  coñecementos e competencias adecuadas. Esta proba pode ser de resposta
  longa, resolución de exercicios, resolución de supostos
  e con preguntas de resposta curta. 


  %
  Cualificación
  :
   55%


  Competencias avaliaadas:
  CB2, CG1, CG3, CG4, CG6, CG7, CG11,
  CE10, CE19, CE27, CE28, CE29, CE31, CE32, CE34, CE35, CE37


  Resultados
  de aprendizaxe avaliados
  :
  RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6
  RA7 RA8 RA9 


CRITERIOS
DE AVALIACIÓN PARA 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN
 DE CARREIRA.


Para
os alumnos "asistentes" empregarase o mesmo esquema de avaliación
descrito na sección "CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA
ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS".
 • Os
  alumnos só deberán superar as partes non liberadas na primeira
  edición das actas
Para as alumnos "non asistentes" empregarase o mesmo esquema de avaliación
descrito na sección "CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA
NON ASISTENTES".

PROCESO
DE CUALIFICACIÓN DE ACTAS

No caso dos alumnos que superen parte dos elementos evaluados,
pero non alcancen o mínimo esixido para aprobar a materia completa,
a cualificación a incluír nas respectivas actas calcularase
como o mínimo entre a media ponderada das partes superadas e
4,9.

DATAS DE AVALIACIÓN.
O calendario
de probas de avaliación aprobado oficialmente por
a Xunta de Centro de a ESEI atópase publicado en a páxina web
 http://www.esei.uvigo.es
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000