Guia docente 2019_20
E. S. de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Redes de computadoras II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas Realización dunha proba tipo test sobre os contidos aprendidos ao longo do curso
Se evaluan as competencias seguintes:
RA01,RA02,RA03,RA04,RA05,RA06,RA07,RA08.
65 CB1
CB2
CB5
CG6
CG8
CE5
CE17
CE19
CE26
CE27
CE29
CE31
CE32
CE34
CE35
CE36
CE37
CT1
CT2
CT3
CT5
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT15
CT16
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22
CT24
Exame de preguntas de desenvolvemento Formulación dun suposto a resolver.
Se evaluan os resultados de aprendizaxe seguintes:
RA06,RA07,RA08
35 CB1
CG6
CG8
CE5
CE17
CE19
CE26
CE27
CE29
CE31
CE32
CE34
CE35
CE36
CE37
CT3
CT5
CT7
CT9
CT10
CT11
CT16
CT18
CT22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As probas tipo test e de resposta longa realizaranse na mesma sesión, tanto en primeira como en segunda convocatoria, tanto para alumnos asistente ou non asistente.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES 1a EDICIÓN DAS ACTAS

Metodoloxía/Proba 1: proba
tipo test e de resposta longa.

Descrición: para os alumnos/as asistentes na primeira convocatoria, realizarase
unha proba
tipo test e de resposta longa.

Cualificación: esta proba puntuará  100%.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES 1a EDICIÓN DAS ACTAS

Metodoloxía/Proba 1: proba
tipo test e de resposta longa.

Descrición: para os alumnos/as non asistente en a primeira convocatoria, realizarase
unha proba
tipo test e de resposta longa.

Cualificación: esta proba puntuará  100%.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA A 2a SESIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

Metodoloxía/Proba 1: proba
tipo test e de resposta longa.

Descrición: en a segunda convocatoria e fin de carreira, para alumnos/as asistentes faranse unhas novas probas tipo test e de resposta longa. Esta proba puntuará o 100%

En a segunda convocatoria para alumnos/as non asistente farase unha proba tipo test e resposta mais longa. Esta proba puntuará sobre 100%.

En a convocatoria Fin de Carreira non se distingue entre alumnos/as asistente e non asistente. Faranse unhas
novas probas tipo test e de resposta longa. Esta proba puntuará sobre o 100%.

As datas de exame son as aprobadas por a Xunta de Centro da ESEI. Pódense atopar publicadas na páxina web

http://www.esei.uvigo.es.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000