Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos
 Materias
  Desenvolvemento Comunitario
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Asistencia e participación nas actividades de aula 60 CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT3
CT5
Seminario Participación activa, autónoma e recíproca na profundización dos temas propostos 10 CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT3
CT5
Saídas de estudo Realización da saída e posterior reflexión sobre a mesma. De non poder realizarse esta actividade, realizaranse actividades complementarias na aula 10 CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT3
CT5
Traballo tutelado Realización de traballos ou proxectos feitos autonomamente, baixo a orientación das docentes. 20 CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT3
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
As actividades non superadas na 1ª convocatoria poderán ser recuperadas na convocatoria de xullo, manténdose as puntuacións nas probas/actividades superadas.
O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha/s proba/s de avaliación, ao redor dos contidos nucleares da materia, coa data tope que marque o calendario do mestrado para os exames oficiais.
Esta proba de avaliación suporá o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado ao alumnado o día da presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
Asimesmo o tipo de proba/s figurará/n en Faitic, nas respectivas materias, nunha carpeta baixo a denominación “Alumnado non asistente”, na que se presentarán os detalles da/s mesma/s, concretando tamén onde terá que realizar a entrega o estudantado.
As datas dos exames oficial poden consultarse na web do mestrado: http://www.masterdiversidade.com/index.php
También podéis consultar no seguinte enlace a Memoria Verfica desde título na que atoparedes a ficha da vosa materia.
http://educacion-ou.webs.uvigo.es/seguimento/mdiversidade/
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000