Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Aspectos didácticos e organizativos da educación especial
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Resolución de exercicios ou problemas con solucions axeitadas 20 CB2
CB3
CG3
CG6
CE2
CE8
CE9
CE18
CE19
CE21
CE61
CE62
CT3
CT5
CT6
CT8
CT9
CT10
CT12
CT13
CT14
CT18
CT19
Traballo tutelado Dossier de traballos de aula e traballos monográficos tutelados, exposición, ... 50 CB4
CB5
CG4
CG9
CG11
CG12
CE1
CE6
CE7
CE19
CE22
CE61
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT9
CT13
CT15
CT17
CT21
CT22
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba con base nos coñecementos fundamentais da materia 30 CB1
CB5
CG1
CG4
CG11
CE3
CE4
CE8
CE21
CE22
CT1
CT6
CT8
CT13
CT14
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Criterios para superar a materia:

- Alumnado
asistente: enténdese por alumnado asistente aquel que segue con regularidade
ás clases (minimo un 80%). Este deberá participar nas 
modalidades indicadas no apartado de Avaliación e será condición
indispensable para superar a materia obter no exame a metade da puntuación.

- Alumnado non asistente:
enténdese por alumnado non asistente aquel que non asiste con regularidade ás clases (falta máis dun 20%). Este deberá realizar un
exame no que entran todos os contidos da materia, incluídos os abordados
nos traballos prácticos. Será condición indispensable para superar a
materia obter como mínimo 5 puntos.

Segunda convocatoria:

As
competencias non adquiridas na primeira convocatoria serán avaliadas na
segunda (xullo). De non superar esta última convocatoria non se gardarán
as puntuacións obtidas. Responde ás mesmas esixencias e probas realizadas na primeira convocatoria.

As datas oficiais de exames poden consultarse na web da Facultade no espazo datas exame 2020/21

http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/index.php/grao-educacion-infantil/horarios

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000