Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Aspectos didácticos e organizativos da educación especial
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
A1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil e Primaria CB1
CB5
CG1
CG6
CE1
CE2
CE8
CE18
CE21
CT2
CT5
CT6
A2 Capacitar aos docentes para que aprendan a promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva CB2
CE1
CE3
CE9
CT1
CT6
CT13
A3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos CB3
CG3
CE4
CE6
CE21
CT13
CT17
CT19
CT22
A4 Proporcionar ás alumnas e aos alumnos recursos para fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacífica de conflitos. Saber observar sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reflexionar sobre eles CB3
CG4
CE7
CE22
CE61
CT10
CT12
CT18
A5. Promover estratexias adecuadas para que na súa futura práctica docente as alumnas e alumnos poidan reflexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia CB3
CG9
CG11
CE9
CE22
CT3
CT9
CT15
CT16
CT21
A9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e Primaria a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida CB3
CG11
CE1
CE19
CT1
CT8
CT14
A11 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovelo nos estudantes CB3
CB4
CG1
CG11
CE9
CE22
CE62
CT2
CT9
CT17
A12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias fundamentais que afectan os colexios de educación infantil e Primaria e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da calidade con aplicación aos centros educativo CB3
CG12
CE1
CE22
CT6
CT7
CT8
CT13
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000