Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Lingua e literatura: Español
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
1. Adquire hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma, creativa e cooperativa, e trata de promovelos no estudantado desde a participación e o esforzo individual. CB3
CB4
CG4
CG11
CE29
CT7
CT9
CT15
2. Comprende e sabe interpretar os principios básicos das ciencias da linguaxe e a comunicación. CB1
CB2
CG1
CG2
CE28
CT7
CT13
CT15
CT16
3. Coñece as bases teóricas dos currículos de excelencia educativa e é capaz dunha valoración crítica dos deseños curriculares españois. CB3
CG11
CE28
CT7
CT13
CT15
CT16
4. Coñece, respecta e promove a diversidade lingüística e cultural de España e de Europa, e é capaz de contribuír á planificación e xestión críticas de tal diversidade. CB1
CB2
CB4
CG11
CE48
CT7
CT12
CT16
5. Recoñece a identidade da etapa de educación infantil e as súas características cognitivas e comunicativas. CB1
CB3
CG1
CG2
CG6
CE4
CE42
CT7
6. Valora a importancia do traballo en equipo e asume a súa cota de responsabilidade. CE29
CT7
CT9
CT13
CT16
7. Mellora as destrezas básicas de lectura, escritura e especialmente da comunicación oral, en canto compoñentes esenciais, ao lado do cálculo, das competencias clave e ferramientas precisas para reforzar a educación e o rendemento do profesorado. CB4
CG11
CE43
CE44
CE46
CE49
CT3
CT15
8. Sabe expresarse en español con fluidez e precisión e pode facer un uso flexible de devandito idioma para fins sociais, académicos e profesionais. CB4
CG11
CE43
CE44
CE46
CE49
CT3
CT15
9. Comprende o paso da *oralidad á escritura e coñece e sabe usar os diferentes rexistros e usos da lingua CG6
CE43
CE44
CE46
CE49
CT3
CT15
10. É capaz de comprender unha ampla variedade de textos extensos, así como de recoñecer neles sentidos implícitos e facer valoracións críticas. CB2
CB3
CG11
CE21
CE43
CE44
CE51
CT1
CT7
CT13
CT15
11. É quen de interpretar e de construír textos sobre temas de certa complexidade desde o respecto ás normas de xénero de discurso, de tipos de texto e desde as esixencias de claridade, de coherencia, de cohesión e cunha elocutio axeitada aol contexto. CB4
CG6
CG11
CE43
CE44
CE51
CT1
CT7
CT13
CT15
CT16
12. Adquire formación literaria, con especial atención ao papel e ao uso da literatura na educación infantil. CG2
CE46
CE51
CT1
CT13
CT15
13. Coñece e aplica creativamente os conceptos básicos de análise literaria aos xéneros máis utilizados na educación infantil. CB2
CB3
CG11
CE28
CE46
CE51
CT7
CT13
CT15
14. Utiliza, si a situación requíreo, soportes non verbais que complementen a súa exposición (TIC, audiovisuais...). CB4
CG2
CG6
CG7
CG11
CE28
CE49
CT5
CT7
CT16
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000