Guia docente 2022_23
Facultad de Educación y Trabajo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Socioloxía: Socioloxía da educación
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Traballo previo de lectura de textos e valoración da participación na discusión común. 25 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG7
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE10
CE11
CE13
CE14
CE23
CE24
CE28
CE29
CE31
CE48
CE63
CE64
CE66
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
Aprendizaxe colaborativa Seguimento do traballo (aula e autónomo) a través de diferentes actividades individuais e/ou colectivas. Pode incluír avaliación entre pares e autoavaliación. 35 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG5
CG7
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE10
CE11
CE13
CE14
CE23
CE24
CE28
CE29
CE30
CE31
CE48
CE62
CE63
CE64
CE66
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
Exame de preguntas obxectivas Proba(s) sobre os contidos teóricos da materia. 40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG5
CG7
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE10
CE11
CE13
CE14
CE23
CE24
CE28
CE29
CE30
CE31
CE48
CE62
CE63
CE64
CE66
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar a materia é imprescindible superar as tres probas/metodoloxías.

As datas e lugares dos exames pódese consultar na web da Facultade.

As partes da materia superadas na 1° oportunidade, non serán obxecto de avaliación na 2°, considerándose, polo tanto, como aprobadas nese curso académico.

O sistema de avaliación non establece diferenzas entre alumnado asistente ou non asistente

En coherencia co carácter inclusivo que caracteriza a Facultade de Educación e Traballo social, esta guía poderá ser adaptada para atender ás necesidades específicas de apoio educativo que presente o alumnado adscrito ao programa PIUNE (PAT).

Coa finalidade de favorecer a conciliación da vida laboral e a formación académica, os contidos, planificación, recursos metodolóxicos e sistema de avaliación adaptaranse para alumnado do curso ponte garantindo, en todo caso, a consecución das competencias e resultados de aprendizaxe establecidos neste documento. Abrirase un cartafol específico na plataforma Moovi na cal se informará das tarefas e probas de avaliación que guiarán o desenvolvemento desta materia para alumnado do curso ponte ou profesionais en exercicio.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000