Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Socioloxía: Socioloxía da educación
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Avaliación continua (seguimento do traballo en aula e traballo autónomo) 25 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG7
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE10
CE11
CE13
CE14
CE23
CE24
CE28
CE29
CE31
CE48
CE63
CE64
CE66
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
Traballo tutelado Memoria do traballo de investigación (proxecto e resultados) 35 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG5
CG7
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE10
CE11
CE13
CE14
CE23
CE24
CE28
CE29
CE30
CE31
CE48
CE62
CE63
CE64
CE66
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
Exame de preguntas obxectivas Proba(s) sobre os contidos teóricos da materia 40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG5
CG7
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE10
CE11
CE13
CE14
CE23
CE24
CE28
CE29
CE30
CE31
CE48
CE62
CE63
CE64
CE66
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar a materia é imprescindible: cumprir os prazos de traballo establecidos, superar: a avaliación continua, a(s) proba(s) de contidos teóricos e a memoria final do traballo. No caso de non superar a materia, a parte e competencias non adquiridas serán avaliadas na convocatoria de xullo do mesmo ano académico, e de fin de carreira do inmediatamente seguinte. O sistema de avaliación non establece diferenzas entre alumnos e alumnas, asistentes ou non asistentes.

Ver datas dos exames na web da Facultade.

Segundo acordo adoptado en Xunta de Centro:
a. De non ter superada a materia, as competencias non adquiridas serán avaliadas novamente na convocatoria de xullo.
b. Segundo a normativa vixente, con independencia da súa asistencia ou non ás clases o alumnado gozará de condicións equivalentes de avaliación.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000