Guia docente 2023_24
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias

 
1 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
O03G081V01101 Informática: Novas tecnoloxías aplicadas ao dereito 1c
FB 6
O03G081V01102 Dereito: Teoría do dereito 1c
FB 9
O03G081V01103 Dereito: Dereito constitucional I 1c
FB 9
O03G081V01104 Dereito: Dereito romano 1c
FB 6
O03G081V01201 Economía: Principios de economía 2c
FB 6
O03G081V01202 Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas 2c
FB 6
O03G081V01203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa 2c
FB 6
O03G081V01204 Dereito: Dereito constitucional II 2c
FB 6
O03G081V01205 Historia: Historia do dereito 2c
FB 6
2 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
O03G081V01301 Dereito civil I. Obrigas e contratos 1c
OB 6
O03G081V01302 Dereito penal I 1c
OB 9
O03G081V01303 Dereito internacional público 1c
OB 9
O03G081V01304 Dereito da Unión Europea 1c
OB 6
O03G081V01401 Dereito administrativo I 2c
OB 9
O03G081V01402 Dereito penal II 2c
OB 6
O03G081V01403 Sistema xudicial español e proceso civil 2c
OB 9
O03G081V01404 Dereito civil II. Dereitos reais 2c
OB 6
3 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
O03G081V01501 Dereito civil III. Familia e sucesións 1c
OB 6
O03G081V01502 Dereito mercantil I 1c
OB 9
O03G081V01503 Dereito administrativo II 1c
OB 6
O03G081V01504 Dereito do traballo e da seguridade social 1c
OB 9
O03G081V01601 Dereito procesual penal 2c
OB 6
O03G081V01602 Dereito internacional privado 2c
OB 9
O03G081V01603 Dereito financeiro e tributario I 2c
OB 9
O03G081V01604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social 2c
OP 6
4 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
O03G081V01701 Dereito financeiro e tributario II 1c
OB 6
O03G081V01702 Dereito mercantil II 1c
OB 6
O03G081V01911 Dereito mercantil europeo 1c
OP 6
O03G081V01912 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas 1c
OP 6
O03G081V01913 Unión Europea, constitución e medio ambiente 1c
OP 6
O03G081V01921 Argumentación e interpretación xurídica 1c
OP 6
O03G081V01922 Sistemas xurídicos contemporáneos: Dereito continental e dereito anglosaxón 1c
OP 6
O03G081V01923 Dereito de defensa da competencia 1c
OP 6
O03G081V01801 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos 2c
OP 6
O03G081V01914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional 2c
OP 6
O03G081V01915 Litigación internacional e sostibilidade 2c
OP 6
O03G081V01924 Dereito penal e procesual de menores 2c
OP 6
O03G081V01925 Criminoloxía e dereito penitenciario 2c
OP 6
O03G081V01926 Dereito de danos e responsabilidade civil 2c
OP 6
O03G081V01981 Prácticas externas 2c
OP 6
O03G081V01991 Traballo de Fin de Grao 2c
OB 6
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000