Educational guide 2022_23
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito penal e procesual de menores
   Contidos
Tema Subtema
1. ORIXE E EVOLUCIÓN DO DEREITO PENAL DE MENORES 1.1. Concepto e evolución
1.1.1. Dereito penal e Dereito penal do menor
1.1.2. Modelos de xustiza xuvenil
1.1.3. Concepto de menor e criterios para a súa determinación
1.1.4. Consideracións criminolóxicas sobre mozas e menores no ámbito da delincuencia
1.1.4.1. Tipoloxía da delincuencia
1.1.4.2. Análise estatística e valoración
1.1.4.3. Valoración da percepción social da delincuencia xuvenil
1.2. O Dereito penal de menores no plano internacional
1.3. Orixe e evolución do Dereito penal de menores en España
1.3.1. A Lei de Tribunais Tutelares de Menores de 1948
1.3.2. Precedentes inmediatos da normativa actual: A Lei Orgánica 4/1992, de 5 de xuño (Lei Orgánica Reguladora da Competencia e Procedemento dos Xulgados de Menores)
1.3.3. A normativa sobre menores no Código Penal de 1995.
1.3.4. Lei Orgánica 5/2000 e as súas posteriores reformas.
2. PRINCIPIOS INFORMADORES E ORZAMENTOS BÁSICOS DE APLICACIÓN DA LORPM 2.1. Principios informadores da LORPM
2.1.1. Natureza penal/sancionadora-educativa
2.1.2. Vías de desjudicialización: conciliación e reparación
2.1.3. Sistema de garantías
2.1.4. Diferenciación de tramos a efectos procesuais e sancionadores
2.2. Orzamentos básicos para a aplicación da LORPM
2.2.1. Ámbito de aplicación
2.2.2. Bases da responsabilidade dos menores.
3. AS MEDIDAS E A SÚA EXECUCIÓN NA LORPM 3.1. Consecuencias xurídico-penais: as medidas
3.1.1. Clases de medidas
3.1.2. Períodos das medidas, criterios de elección e de imposición
3.1.3. Regras xerais de aplicación e duración das medidas
3.1.4. Regras especiais de aplicación e duración das medidas
3.2. Principios e competencia na execución das medidas
3.2.1. Competencia xudicial
3.2.2. Competencia administrativa
3.3. Regras (xerais) para a execución das medidas
3.3.1. Liquidación da medida e traslado do menor a un centro
3.3.2. Refundición de medidas impostas
3.3.3. Expediente persoal da persoa sometida á aplicación dunha medida
3.3.4. Informes sobre a execución
3.3.5. Quebrantamento da execución
3.3.6. Substitución das medidas
3.3.7. Presentación de recursos
3.3.8. Cumprimento da medida
3.4. Regras para a execución das medidas privativas de liberdade
3.4.1. Centros para a execución das medidas privativas de liberdade
3.4.2. Principio de resocialización
3.4.3. Dereitos dos menores internados
3.4.4. Deberes dos menores internados
3.4.5. Información e reclamación
3.4.6. Medidas de vixilancia e seguridade
3.4.7. Réxime disciplinario.
4. NÚCLEO DA DELINCUENCIA XUVENIL 4.1. O acoso escolar
4.2. O fenómeno das bandas xuvenís
4.3. Os menores de idade e as novas tecnoloxías
5. PROCESO PENAL DE MENORES: CUESTIÓNS XERAIS E SUXEITOS INTERVINIENTES 5.1. A Xustiza Restaurativa.
5.2. Suxeitos intervinientes no proceso penal de menores.
5.2.1. Os órganos xurisdicionais.
5.2.2. O Ministerio Fiscal.
5.2.3. A Policía Xudicial.
5.2.4. O Equipo Técnico.
5.2.5. O menor e o letrado do menor.
5.2.6. A vítima e o prexudicado.
5.2.7. As Administracións Públicas.
6. O EXPEDIENTE DE REFORMA 6.1. Cuestións xerais.
6.2. Recepción da notitia criminis polo Ministerio Fiscal.
6.3. As Dilixencias Preliminares.
6.3.1. O desistimiento do art. 18 LORPM.
6.4. A actividade instrutora.
6.4.1. As dilixencias de instrución.
6.4.2. As medidas cautelares.
6.5. A conclusión do expediente de reforma.
6.5.1. O sobresemento do art. 19 LORPM.
7. A FASE INTERMEDIA OU DE ALEGACIÓNS 7.1. Cuestións xerais.
7.2. Os escritos de alegacións. Acción civil e acción penal
7.2.1. A conformidade do art. 32 LORPM.
7.3. O sobresemento.
7.4. A conclusión da fase intermedia ou de alegacións.
8. A FASE DE AUDIENCIA 8.1. Cuestións xerais.
8.2. A celebración da audiencia.
8.2.1. A conformidade do art. 36 LORPM.
8.3. A publicidade da audiencia.
9. SENTENZA, RÉXIME DE RECURSOS E EXECUCIÓN DAS MEDIDAS 9.1. A sentenza.
9.2. O réxime de recursos.
9.3. Execución das medidas.
9.3.1. A suspensión da execución do fallo do art. 40 LORPM.
9.3.2. A substitución de medidas do art. 51 LORPM.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000