Guia docente 2023_24
Facultade de Historia
Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural
 Materias
  Patrimonio cultural e turismo
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo Creación, análise e/ou documentación de unha proposta/proxecto actual ou pasado relacionada con os contidos de a materia, que será entregada vía telemática.
Avaliación de resultados de aprendizaxe: Deseñar, crear e desenvolver plans e produtos turísticos a partir de o patrimonio cultural e en función de as necesidades de o mercado; Definir un plan de comunicación integral que contribúa a poñer en valor os recursos e paquetes turísticos culturais creados.
40 A3
B1
C8
C13
D7
D9
Observación sistemática Percepción atenta, racional, planificada e sistemática para describir e rexistrar as manifestacións do comportamento do alumnado, valorando aprendizaxes e accións (orde, precisión, destreza, eficacia, participación activa) a través do traballo autónomo en sesions virtuais.
Avaliación de resultados de aprendizaxe: Aplicar estratexias territoriais, relacionadas co carácter dos recursos, e estratexias comerciais, contemplando as políticas de producto, precio, distribución e promoción de bens patrimoniais. Formular pautas e directrices metodolóxicas para a comunicación ó público, para a presentación do patrimonio in situ e para transmitir un mensaxe impactante que no posible trascenda o mero feito da visita.
30 A3
B1
C8
C13
D7
D9
Debate Charla abertano foro entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral...
Avaliación de resultados de aprendizaxe: Aplicar estratexias territoriais, relacionadas co carácter dos recursos, e estratexias comerciais, contemplando as políticas de producto, precio, distribución e promoción de bens patrimoniais. Formular pautas e directrices metodolóxicas para a comunicación ó público, para a presentación do patrimonio in situ e para transmitir un mensaxe impactante que no posible trascenda o mero feito da visita.
30 A3
B1
C8
C13
D7
D9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Segundo
o establecido no “Regulamento sobre a avaliación, a cualificación e a
calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado da Universidade
de Vigo
”, do 2023, existen dous sistemas de avaliación que o alumnado
poderá elixir: o preferente, que se aplicará por defecto, de “avaliación
continua
” (probas e actividades diversificadas que teñen lugar ao longo do
cuadrimestre), e o denominado de “avaliación global” (exames e/ou
entrega de traballos/exercicios a realizar nas datas oficiais de avaliación
establecidas no calendario académico), que deberá ser expresamente solicitado
polo alumnado interesado, e comunicado ao profesorado responsable no prazo
máximo de 31 días desde o início do cuadrimestre.

As
probas de “avaliación global” desta materia consistirán no seguinte: Traballo (40%) + entrega de exercicios (foro específico,
comentario-video das sesions virtuais) (60%)

O
alumnado ten dúas convocatorias/oportunidades de avaliación. A primeira lévase
a cabo durante o cuadrimestre de docencia. A segunda (ou de 2ª oportunidade)
realizaráse no mes de xullo, para o cal habilitarase de novo o acceso á
plataforma docente.

Para todo oalumnado especificaranse en MooVi as metodoloxías docentes e as actividades deavaliación, xunto co calendario de entrega. A utilización dos materiais postosa disposición do alumnado a través de MooVi deberá respectar os dereitos deautor/a.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000