Guia docente 2020_21
Facultade de Historia
Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural
 Materias
  Traballo Fin de Máster
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentación Avaliación da memoria do traballo fin de Máster. Redacción, estructura, formato, obxectivos, metodoloxías, análise de resultados e conclusión. (80%)
Avaliación da exposición e defensa do traballo fin de Máster. Claridade na exposición, uso acertado da linguaxe, estrutura da exposición, capacidade de síntese, respostas as cuestións formuladas polo tribunal. (20%)

Resultados da aprendizaxe:
O Trabajo de Fin de Máster permitirá aplicar e desenrrollar de forma integrada os contidos formativos e as competencias asociadas ao Máster, mediante a realización e defensa por parte de cada estudante dun traballo tutelado.
100 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O traballo fin de máster só poderá ser defendido e avaliado cando se teña constancia de que o/a estudante superou todos os créditos necesarios para a obtención do título de máster, excepto os correspondentes ao propio traballo fin de áster. 

O acto de lectura e defensa do TFM *será público ante o tribunal designado ao efecto, realizado mediante sesión online a traveso de videoconferencia (e-meeting ou Campus Remoto)

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000