Educational guide 2022_23
Facultade de Historia
Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural
 Materias
  Novos Modos de Xestión e Protección do Patrimonio Cultural
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Observación sistemática Control e seguimento continuo do progreso do alumnado na materia, baseados en criterios de uso eficiente dos Tics e de intervención na contorna virtual. Comunicación e participación activa nas actividades da materia a través de medios *telemáticos.
Resultado de aprendizaxe avaliada: coñecer os diversos modelos de xestión patrimonial
50 CB1
CG1
CE8
CT3
CT7
Traballo O alumnado realiza e presenta un proxecto de interpretación do patrimonio cultural no contexto da sua xestión (análise e comentario, individual e colaborativo) utilizando ferramentas de entrega remota na data indicada.
Avaliación do resultado de aprendizaxe: Aplicación do coñecemento dos diversos modelos de xestión patrimonial no deseño de esquemas semellantes na intervención sobre conxuntos patrimoniais novos
50 CB1
CG1
CE8
CT3
CT7
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumno, segundo a normativa vixente, ten dúas convocatorias de avaliación

A primeira se leva a cabo durante o cuadrimestre de docencia. No caso de que as semanas de docencia da materia non sexan suficientes para a entrega de todos os traballos previstos, habilitaráse na plataforma de docencia unha semana adicional, ao final de cada cuadrimestre, para facilitar a devandita entrega, establecéndose neste caso un cronograma alternativo de entrega de tarefas.

A segunda convocatoria de avaliación realízase no mes de Xullo, para o que se habilitará de novo o acceso á plataforma docente.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000