Guia docente 2023_24
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Sistemas de representación xeográfica
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 1 2
 
Lección maxistral 8 15 23
Eventos científicos 5 3 8
Resolución de problemas 8 10 18
Traballo tutelado 8 16 24
Saídas de estudo 10 2 12
 
Seminario 4 2 6
 
Exame de preguntas obxectivas 2 20 22
Práctica de laboratorio 2 10 12
Traballo 2 11 13
Observación sistemática 0 10 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000