Educational guide 2023_24
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Historia contemporánea de España
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Lección maxistral 22 55 77
Eventos científicos 2 0 2
Seminario 8 14 22
Traballo tutelado 5 30 35
Resolución de problemas de forma autónoma 2 1 3
 
Resolución de problemas 3 0 3
 
Exame de preguntas de desenvolvemento 4 0 4
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 0 2
Observación sistemática 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000