Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Química dos Produtos Fitosanitarios
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. (CB7 memoria)
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. (CB8 memoria)
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG5 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver iniciativas e espírito emprendedor con especial preocupación pola calidade de vida.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE2 Profundizar no coñecemento das técnicas de obtención, rexistro, procesado, validación e análises de datos de campo e laboratorio e aplicalas no I+D+i nos eidos ambiental e agroalimentario.
 • saber facer
CE4 Coñecer e integrar todos os aspectos relacionados coa normalización e lexislación no ámbito dos sistemas de calidade ambiental, agrícola e alimentaria, de modo que os poida aplicar dentro de actividades de I+D+i, prestando especial atención á seguridade e trazabilidade (""farm to fork"").
 • saber
CE5 Coñecer e comprender os procesos tecnolóxicos de produción, transformación e conservación de alimentos, con especial atención ao I+D+i de novas tecnoloxías respetuosas coa calidade dos alimentos e o medio ambiente.
 • saber facer
CE6 Coñecer e comprender a xestión medioambiental dos procesos das industrias agrarias e alimentarias, co fin de poder desenvolver I+D+i relacionado cos residuos (detección, procesado, eliminación e/ou valorización) e ser capaz de transferir ao sector produtivo os avances en investigación en redución de impactos das actividades agroalimentarias.
 • saber
CE11 Comprender o funcionamento e diversidade dos ecosistemas a distintos niveis e as adaptacións aos ambientes en que viven.
  CT1 Capacidade de análise, organización e planificación
   CT2 Liderado, iniciativa e espíritu emprendedor
    CT3 Comunicación oral e escrita na lingua nativa e extranxeira
     CT4 Capacidade de aprendizaxe autónomo e xestión da información
      CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
      • Saber estar / ser
      CT6 Capacidad de comunicación interpersonal
       CT7 Adaptación a novas situacións con creatividade e innovación
        CT8 Capacidade de razoamento crítico e autocrítico
         CT9 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar
          CT10 Tratamento de conflictos e negociación.
           CT11 Motivación poa calidade con sensibilidade hacia temas medioambientais
           • Saber estar / ser
           Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000