Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Matemáticas: Matemáticas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Exame ao final da materia. Asistencia, participación e resolución de problemas e exercicios durante a realización das prácticas de laboratorio. RA1, RA2 e RA3. 30 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Traballo tutelado Valoración dos propios traballos e exame no seu caso sobre os coñecementos adquiridos. RA1, RA2 e RA3. 30 CB3
CG1
CG2
CE1
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Lección maxistral Exame ao final da materia. RA1 e RA2. 40 CB3
CB4
CE1
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continuada durante o período presencial poderán examinarse nas datas sinaladas pola Facultade (100% de la nota) . En Segunda Edición celebrarase un exame na data sinalada pola Facultade de Ciencias. En caso de erro na transcrición das datas dos exames, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro.


As datas e horas sinaladas pola Facultade de Ciencias para a realización dos exames son

Fin de Carreira 07/09/2020 ás 10 horas.

Primeira Edición 17/11/2020 ás 10 horas.

Segunda Edición 30/06/2021 ás 10 horas.


Os alumnos con responsabilidades laborais (ou de índole similar) e que non poidan asistir de modo regular ás clases poderán examinarse nas datas sinaladas pola Facultade.

Convocatoria fin de carreira: o alumno que opte por examinarse en fin de carreira será avaliado unicamente co exame (que valerá o 100% da nota). En caso de non asistir ao devandito exame, ou non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo xeito que o resto de alumnos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000