Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Física ambiental
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Explicaranse de forma teórica os procesos da física ambiental. A explicación será de forma expositiva e razoada apoiándose en powerpoint e coa información previamente facilitada via FAITIC.
Avaliarasa o resultado de aprendizaxe 1.
60 CB4
CG1
CE1
CE3
CT1
CT3
CT4
Seminario Ao finalizar cada tema programaranse clases de seminario tipo B (grupo máximo de 20 persoas) onde se realizarán traballos de carácter práctico e daráselle ao alumno unha batería de cuestións que analice os conceptos máis importantes de cada tema.
Avaliarasa o resultado de aprendizaxe 1.
40 CB3
CB4
CG2
CE1
CE3
CE4
CE5
CT1
CT3
CT5
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A asistencia será obrigatoria tanto ás clases maxistrais como especialmente ós seminarios no caso de ensinanza presencial.

A asistencia será obrigatoria tanto ás clases maxistrais como especialmente ós seminarios para os alumnos que podan asistir presencialmente no caso de ensinanza mixta.

Os alumnos que por razóns xustificadas (responsabilidades laborais ou de índole similar) non podan asistir a clase de forma regular se evaluarán mediante exame tradicional nas datas establecidas. Estes alumno deben xustificar adecuadamente a súa situación o comezo do curso.

Datas de exámenes:

Fin Carrera: 16/09/2020 16:00 h

Fin de bimestre: 23/01/2021 16:00 h 

Convocatoria de Xullo: 01/07/2021 16:00 h 

En caso de erro na transcripción das datas dos exámenes, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro. 

Convocatorio de Xullo: o 60% de la nota corresponderá a un examen con preguntas sobre otemario e o 40% a nota que hsacou en seminarios e que se lle guardaráata esta convocatoria.
Convocatoria Fin de Carreira: O alumno que opte por examinarse en Fin de Carreira será evaluado únicamente có examen
(que valdrá o 100% da nota).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000