Guia docente 2020_21
Facultad de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Avaliación de impactos ambientais
   Contidos
Tema Subtema
1.- A avaliación de impacto ambiental (EIA). O papel da EIA na xestión dos recursos naturais: avaliación estratéxica ambiental (EEA), EIA, auditoría ambiental (AA). Conceptos xerais: ambiente, impacto, avaliación. Tipoloxía dos impactos. Tipoloxía das avaliacións.
2.- Lexislación. Historia da EIA. Lexislación de referencia: directivas europeas, lexislación nacional e lexislación da Comunidade Galega. Proxectos que deben ser obxecto de EIA.
3.- Procedemento administrativo da EIA. Axentes implicados: promotor, órgano ambiental, órgano sustantivo, opinión pública. Procedemento administrativo. Información e participación pública.
4.- Descrición do proxecto. Antecedentes, localización, accións. Exame de alternativas tecnicamente viables.
5.- Inventario ambiental. Métodos de identificación de impactos.
6.- Factores abióticos. Chan e augas subterráneas, augas superficiais, procesos xeolóxicos, clima, ruído e luz. Elección dos factores relevantes, cálculo de índices ambientais abióticos, metodoloxía de medición de factores abióticos. Identificación e predición de impactos.
7.- Factores bióticos. Flora e vexetación, fauna, procesos ecolóxicos. Elección dos factores relevantes, cálculo de índices ambientais bióticos, metodoloxía de medición de factores bióticos. Identificación e predición de impactos.
8.- Factores paisaxísticos. Paisaxe
9.- Factores socioeconómicos. Históricos, arqueolóxicos, emprego, custo económico da degradación.
10.- Matrices valoración de impactos. Valoración cuantitativa, valoración cualitativa. Incerteza da valoración. Integración de impactos (funcións de transformación).
11.- Medidas protectoras e correctoras. Impactos residuais.
12.- Programa de vixilancia ambiental. Aplicación
Programa de prácticas: Elaboración de Estudos de impacto ambiental (EsIA)

1- Elección de proxecto
2- Selección de variables a considerar
3- Procura de fontes bibliográficas
4- Inventario ambiental
5- Elaboración de índices de impacto
6- Redacción do informe de síntese
Seminarios
Realización de exercicios prácticos

Presentación e discusión dlos proxectos realizados por os alumnos
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000