Guia docente 2020_21
Facultad de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Avaliación de impactos ambientais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Preguntas sobre o temario

RESULTADOS DE APRENDIZAXES AVALIADOS: RA1-3
30 CB3
CB4
CG1
CG2
CE8
CE9
CE11
CE20
CT1
Traballo Redacción dun proxecto de impacto ambiental

RESULTADOS DE APRENDIZAXES AVALIADOS: RA1-3
70 CB3
CB4
CG1
CG2
CE8
CE9
CE11
CE20
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para poder superar a asignatura de Avaliación de impacto ambiental os alumnos deben de ter superadas as dúas partes da mesma, tanto as probas de resposta curta como a presentacion e realización dos traballos e proxectos.

Os alumnos que por causa xustificada non poidan asistir a clases presenciais deben xustificalo axeitadamente. A avaliación realizarase con traballos complementarios que propondrá o/a profesor coordinador segundo o caso.

Convocatoria Fin de Carreira: O alumno que opte por examinarse en Fin de
Carreira será avaliado unicamente co exame (que valerá o 100% da nota).
No caso de non asistir ao devandito exame, ou non aprobalo, pasará a
ser avaliado do mesmo modo que o resto dos alumnos

Exames: 
DÍA: 20 de novembro de 2020  HORA: 10
DÍA: 2 de xullo de 2021  HORA: 10
Fin de carreira: 9 de setembro de 2020 ás 10 horas.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000