Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Fisioloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Avalíase mediante un exame que inclúa preguntas tipo test, preguntas cortas, un problema/exercicio e preguntas descriptivas
RA1, RA2; RA3, RA4, RA5
35 CB3
CG1
CG2
CG3
CE1
CE17
CT1
CT4
CT5
CT8
CT9
Eventos científicos Avalíase mediante a corrección dun resumo (como moio de unha páxina) que o estudiante debe entregar, relativo á conferencia/cata ou visita virtual realizada RA1, RA5 5 CB3
CG1
CG2
CG3
CE1
CT1
CT4
CT5
CT8
CT9
Resolución de problemas de forma autónoma Avalíanse os informes entregados (en grupo) que conteñen as respostas dos boletíns RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7 60 CB3
CG1
CG2
CG3
CE1
CE17
CE23
CT1
CT4
CT5
CT8
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

No exame teórico é necesario obter unha puntuación de 5 sobre 10 para superar a materia.

Para a segunda convocatoria non é necesario volver a entregar os informes coas respostas aos boletíns de cuestións.
A asistencia ás clases é voluntaria.

Fechas de exámenes: 1 Octubre 2021, 16:00 horas (Fin de carrera), 31
Marzo 2022 a las 10:00 horas (Convocatoria ordinaria), 18 Julio a las
10:00 horas (Convocatoria de Julio). En caso de error en la
transcripción de las fechas de exámenes, las
válidas son las aprobadas oficialmente y publicadas en él tablón de
anuncios y en la web del Centro. El examen fin de carrera incluirá un
test, un problema, elaboración de 1 esquema y de una tabla. En la
evaluación Fin de carrera se tendrá en cuenta la nota de los boletines
(65%) y la del examen (35%).

Para a avaliación de aqueles alumnos que por una causa xustificada e debidamente documentada non poidan asistir ás actividades presenciais, se procederá da forma seguinte:

-A avaliación dos boletíns se realizará a partir do material entregado sobre a resolución de cuestións, exercicios e problemas plantexados nos boletíns, que deben entregar (individualmente o en grupo). Cada boletín deberá ser entregado nos plazos previstos.

-O resto de calificacións quedaría: (35% ou 40% o exame, segundon asista o no a un evento divulgativo ou faga unha vsita virtual) e 60% dos boletines.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000