Guia docente 2022_23
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Prácticas de tecnoloxía hospitalaria
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticum, Practicas externas e clínicas Realización, con *aprovechamento, das prácticas hospitalarias 10 CG2
CG4
CE29
CT5
CT9
CT10
CT16
CT17
CT20
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas(Repetida non usar) Elaboración de informe de prácticas 10 CG2
CG4
CE29
CT5
CT9
CT10
CT16
CT17
CT20
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba de avaliación de resposta longa, desenvolvemento, etc. 80 CG2
CG4
CE29
CT5
CT9
CT10
CT16
CT17
CT20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).<*div><*br /><*div>&*lt;Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000