Educational guide 2022_23
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Fundamentos de automática e control
   Contidos
Tema Subtema
1. Tipos de sistemas de regulación e métodos de
control
1.1 Tipos de sistemas: sistemas de regulación e sistemas de automatización.
1.2 Introdución aos sistemas de regulación en bucle aberto y bucle pechado.
1.3 Sistemas físicos e modelos matemáticos. Linealización.
1.4 Modelado en función de transferencia. Transformada de Laplace.
Propiedades. Exemplos.
1.5 Análisis de sistemas de regulación. Resposta temporal de sistemas de
primeiro e segundo orden. Estabilidade. Réxime transitorio e permanente.
1.6 Controladores lineais continuos. Accións básicas de control.
Regulador PID.
1.7 Métodos empíricos de sintonía de reguladores industriais.
2. Introdución á automatización industrial 2.1 Introdución á automatización de tarefas.
2.2 Equipos para a automatización industrial.
2.3 Estrutura e componentes básicos de equipos para a automatización industrial.
3. Elementos e dispositivos para a automatización industrial
3.1 Sensores industriais
3.1.1 Finales de carrera, detectores inductivos,
capacitivos, ultrasónicos, fotoeléctricos e de presión.
3.1.2 Pulsadores, conmutadores, setas de
emerxencia.
3.2 Actuadores industriais
3.2.1 Accionamientos eléctricos, neumáticos, hidráulicos.
3.2.2 Lámparas, balizas, sireas
4. Autómatas programables 4.1. Introdución ao autómata programable.
4.2 Diagrama de bloques. Elementos do autómata programable.
4.3 Ciclo de funcionamento do autómata. Tempo de ciclo.
4.4 Modos de operación.
4.5 Direccionamiento e acceso á periferia.
4.6 Instruccións, variables e operandos.
4.7 Formas de representación dun programa.
4.8 Tipos de módulos do programa.
4.9 Programación lineal e estructurada.
4. Programación de autómatas con E/S dixitais 4.1 Variables binarias. Entradas, saídas e memoria.
4.2 Linguaxes de programación de autómatas.
4.2.1 Lista de instrucións
4.2.2 Plano de contactos
4.2.3 Diagrama de funcións
4.3 Combinacións binarias.
4.4 Operacións de asignación.
4.5 Creación dun programa simple.
4.6 Temporizadores e contadores.
4.7 Operacións aritméticas.
4.8 Exemplos.
5. Introdución aos linguaxes e técnicas de programación de autómatas programables 5.1 Variables binarias. Entradas, salidas e memoria.
5.2 Linguaxes de programación de autómatas.
5.2.1 Lista de instrucións
5.2.2 Plano de contactos
5.2.3 Diagrama de funcións
5.3 Combinacións binarias.
5.4 Operacións de asignación.
5.5 Creación dun programa sinxelo.
5.6 Temporizadores e contadores.
5.7 Operacións aritméticas.
5.8 Exemplos.
P0. Introdución á Matlab Preséntanse elementos básicos do programa Matlab e enuméranse instruccións específicas para sistemas de regulación (pertencentes á librería "Control System Toolbox" de Matlab).
P1. Introdución ao estudo dos sistemas de
regulación con Matlab
Utilízanse comandos básicos da librería "Control System Toolbox" de Matlab para simular a resposta temporal de sistemas de primeiro e segundo orde.
P2. Introdución ao estudo dos sistemas de regulación con Simulink
Modelado e simulación de sistemas de regulación con Simulink, un entorno de programación visual integrado en Matlab para a simulación de
sistemas.
P3. Análise e control de sistemas con Matlab e Simulink Análise e simulación de sistemas lineais de control con Matlab e Simulink.
P4. Axuste empírico dun regulador industrial Determinación dos parámetros dun regulador PID polos métodos estudados. Implantación do control calculado no regulador industrial Sipart DR axustado a un proceso simulado cun computador persoal.
P5. Introdución á programación de autómatas programables Descrición do programa que permite desenvolver programas no autómata programable, así como probalos, almacenalos, e modificalos. Introdúcese o manexo dos principais tipos de linguaxes de programación.
P6. Modelado directo e implantación Modelado dun exemplo de automatización sinxelo e implantación nunha das linguaxes dispoñibles no autómata programable.
P7. Modelado e implantación mediante Redes de Petri Modelado mediante Redes de Petri dun exemplo de automatización máis complexo e implementación nunha das linguaxes dispoñibles no autómata programable.
P8. Modelado con SFC (Sequential Function Chart) Modelado normalizado dunha Rede de Petri e implantación dun sistema de automatización sinxelo coa linguaxe gráfica SFC (Sequential Function Chart).
P9. Modelado con SFC (Sequential Function Chart) (II) Modelado normalizado dunha Rede de Petri e implantación dun sistema de automatización complexo coa linguaxe gráfica SFC (Sequential Function Chart).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000