Guia docente 2022_23
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Termodinámica aplicada e transmisión de calor
   Recomendacións


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Física: Física II/V12G420V01202
Matemáticas: Cálculo I/V12G420V01104
Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G420V01204
 
Outros comentarios
Fontes de información Bibliografía Básica *Çengel, *Yunus e *Boles, Michael, *Termodinámica, 7ª Edición, *McGraw-*Hill, 2012, *McGraw-*Hill *Çengel E.A., e *Ghajar A.*J., Transferencia de Calor e Masa. fundamentos e aplicacións, 4ª edición, *McGraw-*Hill, 2011, *McGraw-*Hill Bibliografía Complementaria *Çengel E.A., *Boles *M.A., *Thermodynamics : *an *engineering *approach, 7*th *ed., Ed *McGraw-*Hill, 2011, Ed *McGraw-*Hill Moran *M.*J. e *Shapiro *H.*N., Fundamentos de *Termodinámica Técnica, 2 edición castelán, Ed. *Reverté, 2004, Ed. *Reverté *Wark, *K. e Richards, D.E., *Termodinámica, 6ª edición, *McGraw-*Hill, 2010, *McGraw-*Hill *Merle *C. *Portter e Craig *W. *Somerton, *Termodinámica para enxeñeiros, *McGraw-*Hill/*Interamericana de España, 2004, *McGraw-*Hill *Çengel E.A., *Ghajar A.*J., *Heat *and *mass *transfer : *fundamentals &*amp; *applications, 4*th *ed, *McGraw-*Hill, 2011, *McGraw-*Hill *Kreith *F., *Manglik *R.M. e *Bohn *M.S., Principios de Transferencia de Calor, 7ª Edición, *Paraninfo, 2012, *Paraninfo Mills A.*F., Transferencia de calor, *Irwin, 1995, *Çengel E.A., *Introduction *to *Thermodynamics *and *Heat *Transfer, *McGraw-*Hill, 2008, *McGraw-*Hill *Çengel, *Yunus A., *Heat *and *mass *transfer: a *practical *approach, *McGraw-*Hill, 2006, *McGraw-*Hill *Incropera *F.*P. e *DeWitt D.*P, *Introduction *to *Heat *Transfer, 2002, John *Wiley &*amp; *Sons *Introduction *to *Thermodynamics *and *Heat *Transfer, *Çengel, E.A., Ed. *McGraw-*Hill, 2008, Ed. *McGraw-*Hill ----------------------------------------------------------------------------- Recomendacións Materias que se recomenda cursar previamente Física: Física *II/*V12*G340*V01202 Matemáticas: Cálculo *I/*V12*G340*V01104 Matemáticas: Cálculo *II e ecuacións diferenciais/*V12*G340*V01204 Outros comentarios Para matricularse nesta materia será necesario ter superado ou estar matriculado de todas as materias de cursos inferiores ao curso no que está emprazada esta materia Dada a limitación de tempo da materia *Termodinámica e Transmisión de Calor, recoméndase que o alumno supere a materia Física *II de 1º Curso ou que teña os coñecementos dos Principios *Termodinámicos equivalentes.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000