Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Contabilidade
   Contidos
Tema Subtema
1. A información económica e a toma de decisións 1.1. A información económico-empresarial
1.2. A utilidade da información económica.
1.3. Os usuarios da información económica.
1.4. A información contable: características e requisitos
2. Concepto e División da Contabilidade 2.1. Introdución ao concepto de contabilidade
2.2. División da contabilidade.
3. O Patrimonio da Empresa: elementos e relacións 3.1. O patrimonio da empresa e os seus compoñentes.
3.2. Analisis do Activo.
3.3. Analisis do Pasivo.
3.4. O fondo de manobra.
3.5. O período medio de maduración da empresa.
4. Método contable e a súa instrumentalización 4.1. O método contable e os seus obxectivos.
4.2. Os feitos contables: A súa clasificación e formulación.
4.3. Os feitos contables e o concepto de resultado.
4.4. A conta como instrumento contable.
4.5. Tipos de conta e o seu funcionamento.
4.6. O método de partida dobre.
4.7. O rexistro das operacións contables.
4.8. Contas administrativas e contas especulativas.
5. O ciclo contable 5.1. O ciclo contable: concepto e fases.
5.2. A fase inicial: inventario e apertura.
5.3. O desenvolvemento do exercicio: fase de xestión.
5.4. As operacións de conclusión do exercicio: a fase de peche.
5.5. A elaboración das contas anuais
6. A normalización contable: a regulación legal da contabilidade en España 6.1. A normalización contable: concepto, utilidade e tipos.
6.2. A regulación legal da contabilidade en España: o Plan Xeral de Contabilidade.
6.3. A estrutura do Plan Xeral de Contabilidade.
6.4. Os principios contables e as contas anuais.
7. O proceso de valoración contable 7.1. A valoración contable: concepto.
7.2. Valoración analítica e valoración sintética.
7.3. Os criterios de valoración no Plan Xeral de Contabilidade español.
8. Análise e contabilización das existencias 8.1. Concepto e clases de existencias.
8.2. A valoración das existencias.
8.3. A contabilización das existencias.
8.4. Depreciación das existencias.
8.5. A problemática contable de envases e embalaxes.
8.6. A problemática contable do IVE.
9. Dispoñibilidades líquidas e dereitos de cobro 9.1. O efectivo e outros activos líquidos equivalentes.
9.2. Os dereitos correntes de cobro.
9.3. A depreciación dos dereitos correntes de cobro.
10. O pasivo corrente 10.1. O pasivo: concepto e clases.
10.2. Os pasivos por operacións de tráfico.
10.3 As débedas con entidades de crédito e outros pasivos de natureza financeira.
10.4. Outras contas pasivas.
11. O inmovilizados material e intanxible 11.1. Concepto e clases.
11.2. O inmobilizado material.
11.3. Os inmobilizados materiais en curso.
11.4. Os investimentos inmobiliarios.
11.5. O inmovilizado intangible.
11.6. As correccións valorativas.
12. Os investimentos financeiros 12.1. Concepto e clases.
12.2. A valoración dos investimentos financeiros.
12.3 Os dereitos preferentes de subscrición e a súa problemática contable.
12.4. A problemática contable das accións e participacións de capital.
12.5. A problemática contable dos valores de renda fixa e créditos asimilados.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000